Moderátoři dětského populárně naučného pořadu Wifina navštívili EPC/RFID centrum při GS1 Czech Republic.

Pátrali, jak funguje radiofrekvenční identifikace, kladli všetečné dotazy a zkoušeli si různá zařízení EPC/RFID centra. Celý pořad můžete vidět zde v archivu České televize.

Pozn.: Pracovníci EPC/RFID centra provádějí základní testování a nabízejí praktické ukázky využití technologie RFID. Kromě testování přímo v EPC/RFID centru provádějí i testování u zákazníků pomocí mobilního vybavení.

EPC/RFID centrum organizuje školení a konzultace, a to jak pro zájemce o RFID technologii – začátečníky, tak i pro pokročilé uživatele. Součástí nabídky EPC/RFID centra je zpracování studií proveditelnosti a ROI analýz na základě zadání konkrétních uživatelů. Toto moderně vybavené pracoviště provozuje GS1 Czech Republic.