Společnost Alstom Transport implementuje systém pro automatickou identifikaci kolejových vozidel na bázi UHF RFID dodaný britskou společností Coriel Electronics. GS1 UK technologické firmě vydala certifikát potvrzující kompatibilitu jejích řešení s globálními standardy GS1.

Britská technologická firma Coriel Electronics se v posledních letech soustředí na vývoj řešení pro sběr a přenos dat o provozu a údržbě železničních vozových parků využívající UHF RFID. Ústředí společnosti Coriel založené v roce 2008 najdeme v Inovačním parku při Nottinghamské univerzitě.

Železniční gigant adoptuje EPC/RFID

Zákazníci její produkty používají pro identifikaci železničních vozů a dílů vyžadujících pravidelnou údržbu. Jedním z klientů je francouzský výrobce Alstom Transport, který dodává zákazníkům z celého světa prvky železniční infrastruktury a kolejová vozidla. Z konstruktérských dílen Alstomu pocházejí např. proslulé rychlovlaky TGV nebo v Česku důvěrně známá Pendolina. Společnost s 85 tisíci zaměstnanci rovněž poskytuje servisní služby v odvětví železniční dopravy.

S pilotními projekty sledování vozových parků (včetně měření rychlosti průjezdu vlaků kontrolními stanovišti) pomocí technologie RFID se ke francouzskému gigantovi letos přidalo hned několik významných železničních operátorů. Základem systému automatické identifikace železničních vozů (Automatic Vehicle Identification – AVI) společnosti Coriel je software s obchodní značkou DcTrak, který zajišťuje sběr dat. HW infrastrukturu tvoří čtečky TrakStar instalované na nádražích nebo v těsné blízkosti železničních tratí, propojené se systémem senzorů, které evidují míjející soupravy a jejich rychlost.

Senzory snímají širokou škálu provozních dat

Aplikace Tag-Star slouží k dekódování tagů, jako jsou např. tagy typu Omni-ID Grip, kterými společnost Alstom identifikuje železniční vozy. „Před dvěma lety jsme učinili strategické rozhodnutí zaměřit se na technologii RFID,“ vysvětluje Philip Leslie, manažer vývoje ve společnosti Coriel. V té době společnost zahájila spolupráci s Alstomem, který poptal řešení AVI pro management údržby, oprav a renovací vozových parků svých zákazníků.

Pro pilotní projekt byl vybrán britský trh. Alstom zde podobně jako v jiných regionech přijímá k údržbě a servisu zařízení využívané v místní železniční síti. Jako optimální řešení pro automatickou identifikaci na dráze se osvědčila technologie pasivního UHF RFID. Senzory zachycují celou škálu parametrů provozních podmínek sledovaných objektů včetně teploty či síly vibrace. Pracovníci společnosti Coriel instalují pasivní UHF RFID tagy standardu EPC na podvozky vagonů. Čtečky TrakStar 400 se čtyřmi anténami instalované mezi kolejnicemi chrání odolná pouzdra. Paměť robustních RFID tagů Grip vytvořených na bázi Alien Technology Higgs3 má kapacitu 96 bitů pro zápis unikátního EPC (Electronic Product Code) a 512 bitů pro doplňkové informace. Systém pro sběr provozních dat přenáší získané informace spojené s identifikátorem z RFID tagu do speciálního analytického SW.

Čtečka se automaticky aktivuje a v mrazech je ohřívána

Čtečky TrakStar 400 jsou vybaveny modulem pro automatické uvedení do provozu, který zařízení aktivuje v momentě přiblížení se vagonu označeného RFID tagy. Kromě toho disponují systémem pro ohřívání, který se spouští při extrémně nízkých teplotách. Software DcTrak uživatelům poskytuje rovněž diagnostická data týkající se technického stavu čteček a senzorů.

Společnost Alstom systém implementovala v roce 2013 v současné době se připravuje na jeho rozšíření v kontinentálních železničních sítích. Obdobná řešení dodaná firmou Coriel v pilotních provozech testují další hráči z odvětví železniční dopravy. Hlavní předností systému je okamžitá identifikace konkrétního vozidla vyžadujícího servis nebo výměnu a snížení rizika přerušení přepravy či dokonce škod na železniční infrastruktuře. Monitoring rychlosti vlakových souprav slouží jako účinná prevence poškození železničních tratí v úsecích s omezenou rychlostí.

Standardizované řešení pro globální využití

V loňském roce vydala britská členská organizace globální standardizační organizace GS1 certifikaci společnosti Coriel pro vývoj a implementaci systémů na bázi UHF RFID. „Tato akreditace potvrzuje kompatibilitu technologie s globálními standardy GS1,“ vysvětluje Philip Leslie. Zákazníci mají tuto kompatibilitu garantovanou a mohou si být jisti, že pro identifikaci jejich hmotného majetku nemůže být vygenerován nesprávný identifikátor popř. kód, který by byl shodný s kódem pro označení zařízení jiného operátora.