Mezinárodní RFID laboratoř při Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava v dubnu oslavila druhé narozeniny. ILAB RFID za krátkou dobu činnosti dosáhla pozoruhodných výsledků. Ve spolupráci se zahraničními instituty (v čele s oddělením Industrial Engineering na Dongguk univerzitě v Soulu), veřejnými a soukromými subjekty realizovala řadu praktických projektů, seminářů a workshopů. Laboratoř s vynikajícím technickým a personálním zázemím se stala motorem aplikovaného komerčního výzkumu v oblasti RFID/EPC v ČR. Nedávno zveřejnila informace o aktuálních projektech.

Laboratoř ILAB RFID se aktuálně orientuje na čtyři významné sektory; ve všech dosahuje hmatatelných výsledků. První je zdravotnictví. ILAB RFID rozvíjí intenzivní spolupráci s krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava. Pilotní projekt členky laboratoře Ing. Sommerové byl prezentován na Mezinárodním zdravotnickém semináři, který se věnoval tématu Zkvalitnění bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních pracovních procesů. Náplní spolupráce s FNO je reálné využití RFID technologie v rámci krevního centra: Každý proces darování krve začíná evidencí dárce, poté předodběrem a lékařským vyšetřením. RFID zajišťuje jednoznačnou identifikaci donora a automatický zápis dat do RFID tagu (karty dárce). Dalším krokem je úsek odběru. Dárce má již přidělen RFID tag na kartě, ten je spárován s RFID tagem na krevním vaku a celou operaci zpečetí RFID karta pracovníka, který odběr provádí. Všechna data jsou poté automaticky zapsána do RFID tagu krevního vaku i karty dárce. V rámci vyskladnění a naskladnění krevních vaků s RFID čipy je možno pomocí RFID bran tyto operace zavádět automaticky do informačního systému. V úseku expedice, v procesu příjmu a výdeje transfuzních přípravků existuje mnoho dalších příležitostí, kde je možno tuto moderní technologii aplikovat.

ILAB RFID se dále orientuje na oblast surovinového průmyslu. Od počátečního projektu výzkumu využití technologie RFID pro těžební a úpravárenské procesy se zde aktivity laboratoře významně rozšířily. Laboratoř v zastoupení Ing. Petry Fuchsíkové zahájila spolupráci s předním českým výrobcem potravinářských výrobků, který uvažuje o zavedení RFID technologie v oblasti FMCG. Kromě identifikace produktů se laboratoř orientuje na identifikaci vratných obalů v rámci podniku. Pracovníci laboratoře vytvořili model logistického řetězce a provedli simulaci provozních podmínek. Model logistického řetězce prokázal smysluplnost aplikace RFID technologie do praxe v daném podniku.

Činnost ILAB RFID se zintenzivňuje rovněž v oblasti bezpečnosti osob a majetku. Paralelně zde probíhá hned několik projektů: Rozšiřuje se spolupráce s PČR, konkrétně zásahovou jednotkou, společností Česká Zbrojovka Uherský Brod a dalšími partnery. Jeden z projektů zadaných Policií ČR směřuje k vyřešení unikátní identifikace krátkých palných zbraní, druhý projekt je zaměřen na projekci virtuální reality v rámci simulace modelových situací, které si policisté nemohou nacvičit v průběhu tréninkových akcí. Související oblastí bloku bezpečnosti osob a majetku je systém RTLS (Real Time Location System), jímž laboratoř rovněž disponuje. Jedná se o systém umožňující sledovat libovolné objekty v reálném čase pomocí aktivního RFID tagu a sítě monitorovacích jednotek umístěných v prostoru laboratoře. Díky tomuto zařízení můžeme sledovat v pseudo 3D grafickém modelu laboratoře polohu polohu všech osob a zařízení v podobě zástupných ikon v on-line režimu nebo ze záznamu. Dané problematice se věnuje Ing. Paleček, který taktéž spolupracuje na výzkumu přímo s partnerem laboratoře, společností 7 Marsyas Development.

Poslední směr bouřlivého rozvoje činnosti ILAB RFID je automotive. Zavedení RFID technologie významně zvyšuje efektivitu výroby subdodavatelů automobilového průmyslu a jejich uplatnění na trhu. Na tomto projektu laboratoř zahájila spolupráci se společností Glovis Czech Republic. která zajišťuje kontrolně výstupní aktivity v automobilovém průmyslu v rámci skupiny Hyundai-Kia Motor Group.

Jednotlivé oblasti zájmu se soustavně rozšiřují. ILAB RFID pružně reaguje na zvýšený zájem o technologii RFID ze strany soukromých subjektů a vychází jim vstříc nabídkou provádění nezávislých testů, studií proveditelnosti, stejně jako konzultační činností či např. nabídkou školení. Pronikavým úspěchem byla realizace výrobní linky etiket s RFID tagy SMARTLABEL společnosti Gaben (partner ILAB RFID). Při návrhu linky spolupracovala firma Gaben s VŠB – TU Ostrava; linka byla slavnostně otevřena na konci května.

S činností ILAB RFID, s jejím vybavením a potenciálem pro aplikovaný výzkum se mohla odborná veřejnost blíže seznámit na dni otevřených dveří, který proběhl 15. června.

Článek vznikl ve spolupráci s Ing. Petrou Fuchsíkovou, koordinátorkou provozu ILAB RFID-EPC, GS1 Czech Republic