Orgány, které mají v popisu práce péči o veřejné silniční komunikace, pravidelně kontrolují stav vozovky a zjišťují poškozená místa, jež je třeba opravit. Silniční inspektoři nyní získali cenný nástroj: RFID. Některé silnice v Rakousku a Velké Británii jsou vybaveny pasivními RFID čipy. Informace o historii stavebních prací inspektoři získávají pomocí čteček instalovaných na svých automobilech.

Technologické řešení vyvinula rakouská společnost Polyfilld. Firma se zabývá výrobou netkaného polypropylenového materiálu, který se používá při stavbě silnic a opravách na pokrývání podkladové vrstvy před pokládkou asfaltu. Do tohoto materiálu se vkládají pasivní HF RFID tagy (13.56 MHz), které se po skončení prací ocitají pod několik centimetrů tlustou vrstvou asfaltu. Údaje z tagů jsou načítány čtečkami umístěnými na vozidlech, jedoucích rychlostí kolem 40 km/h.

Tužka–papír: pomalé a nespolehlivé

Netkaný polypropylen se používá při silniční výstavbě více než 35 let. Působí jako izolace mezi podložím a asfaltovou vrstvou, přispívá ke snížení opotřebení silnic a zabraňuje tvorbě trhlin a děr, čímž pomáhá prodlužovat životnost silničních cest. Vedení společnosti Polyfilld se rozhodlo přispět k delší životnosti silnic dalším způsobem: přišlo s plánem „naučit je mluvit“ s dopravními inspektory pomocí radiofrekvenční technologie.

Do příchodu systému na bázi technologie RFID Polyfilld na trh byli silniční inspektoři na cestách nuceni často zastavovat a kontrolovat stav silnice. V případě okamžité potřeby informací o posledních pracích proběhlých na konkrétním úseku silnice (datum, dodavatel, použité materiály…) museli kontaktovat kancelář nebo se probírat množstvím dokumentů, které bylo nutné vézt s sebou. Daný způsob byl nejen časově náročný, ale také často vedl k chybám především v lokalizaci konkrétního úseku silnice; informace sbírané systémem „tužka – papír“ byly často neúplné a inspektorům v terénu často chyběly dokonce i základní údaje o historii oprav v daném místě.

Online přístup k datům z terénu

Společnost Polyfilld dodala svoje řešení řadě subjektů včetně správního orgánu zodpovědného za dopravu ve Velkém Londýně (Transport for London). Systém byl poprvé uveden do praxe v roce 2007. Koncept technického řešení se od té doby nezměnil: pracovníci umísťují RFID čipy po každých 200 metrech silnice. Každý tag má unikátní identifikační číslo, které je v informačním systému uživatele spojeno s daty o historii oprav. Zaměstnanci společnosti Polyfilld načítají pomocí přenosných terminálů RFID tagy před pokládkou asfaltové vrstvy a zanášejí do databáze informace o časech provedení prací, použitých materiálech, hustotě asfaltu apod.

Proces kontroly silnic se značně usnadnil. Dva inspektoři objíždějí svěřené úseky silnic, jeden řídí a druhý s počítačem připojeným k RFID čtečce sbírá potřebné informace. V momentě načtení RFID tagu, který vůz míjí, počítač odešle údaje do databáze na serveru společnosti a inspektor získá přístup k datům o historii prací v daném místě. Online vzdálený přístup k informacím o historii silničních prací mají pak inspektoři kdykoli, bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.

Testování UHF tagů ve standardu EPC Gen 2

Po šesti letech využívání řešení na bázi UHF technologie začala firma Polyfilld vyvíjet UHF verzi. Nový koncept se nyní testuje v Rakousku. Řešení je založeno na využití tagů standardu EPC Gen 2 (zn. Schreiner LogiData), které mohou být načítány při vyšší rychlosti automobilu. Podle ředitele společnosti Reinera Lugmayra jsou výsledky přesvědčivé: „Systém funguje. Zajistili jsme jeho patentovou ochranu v Evropě, USA a Jižní Africe; všude tam, kde ho budeme uvádět na trh nejdříve.“ Ještě v tomto roce má být nová generace systému implementována v některých okresech Horního Rakouska.