Norma se vztahuje na RFID aplikace pro elektronické cestovních doklady, týká se také označování maloobchodního zboží na úrovni spotřebitelské jednotky. Jejím smyslem je upozornit spotřebitele na přítomnost RFID tagů; k tomu má pomoci dobře viditelné označení speciální logem.

Obchodníci využívající RFID technologii pro zlepšování řízení zásob a k ochraně proti krádežím budou mít jistotu, že identifikace zboží je v souladu s platnými předpisy EU o ochraně osobních údajů a soukromí. Nový standard definuje požadavky na systém společného evropského značení (CENS - Common European Notification System), který bude závazný pro dodavatele řešení na bázi RFID na území členských států EU.

Povinné vyhodnocování dopadů na soukromí

Nové technické normy jsou navrženy tak, aby umožnily firmám a veřejným subjektům využívat RFID technologii v souladu s pravidly, která jim ukládají povinnost poskytovat spotřebitelům jasné a srozumitelné informace: spotřebitelé musejí snadno zjistit zda a jak bude nakládáno s jejich osobními údaji a vědět, jaký typ osobních údajů bude případně použit (např. jméno, adresa a datum narození – v případě registrace v systému pro dopravní karty). Dále musejí znát účel nakládání s těmito daty. Norma vyžaduje jasné označení identifikačních zařízení, která dekódují informace uložené v inteligentních čipech, stejně jako vytvoření kontaktních míst pro občany, kde budou moci získat více informací. Zahrnuje požadavek na vytvoření nástrojů pro vyhodnocování dopadů na soukromí a ochranu osobních údajů. Tyto nástroje umožní státním úřadům pro ochranu osobních údajů kontrolu dodržení příslušných nařízení před samotným nasazením konkrétního řešení na bázi RFID technologie.

Praktické důsledky nové normy:

  • Majitelé elektronických jízdenek a zákazníci, kteří nakupují oblečení a další maloobchodní zboží označené pomocí etiket s RFID tagy budou upozorněni na přítomnost RFID tagů pomocí dobře viditelného grafického prvku – evropského loga.
  • Maloobchodníci budou moci využívat technologii RFID ke zvýšení efektivity řízení zásob a ochraně proti krádežím s jistotou, že dodržují pravidla EU o ochraně osobních údajů.
  • Vývojáři RFID aplikací se budou moci spolehnout na standardy pro posouzení dopadů na soukromí. Certifikované nástroje zabezpečí ochranu citlivých dat v momentě vývoje RFID řešení (princip „data protection by design“) v rámci příslušných pravidel EU.
  • V oblastech jako je zdravotní péče a bankovnictví, kde technologie RFID zažívá razantní nástup, bude zajištěno, že další tato expanze bude probíhat v odpovídajícím právním rámci, nikoli živelně v jakési šedé zóně.

Vyjádření Evropské komise

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroes okomentovala uvedení normy: „Inteligentní tagy a systémy automatické identifikace se stále více stávají součástí každodenního života občanů EU. Přinášejí komfort, v mnohých ohledech zjednodušují život a podporují ekonomiku. Je však důležité, aby byly k dispozici normy, které zajistí, že všechny tyto benefity nejsou na úkor ochrany osobních údajů a soukromí.“ Podle odhadů dosáhne globální trh aplikací na bázi RFID roce 2014 objemu 9,2 miliardy dolarů. Spotřebitelé musejí mít jistotu, že jejich soukromí je náležitě chráněno a RFID tagy musejí být v místech prodeje ihned zdarma standardně deaktivovány.

Firmy nebo veřejné subjekty využívající RFID tagy by měly:

  • Poskytnout spotřebitelům jasné a srozumitelné informace o tom, zda budou použity jejich osobní údaje, druh shromážděných informací a účel jejich použití
  • Zajistit jasné označení k zařízení pro automatickou identifikaci na bázi technologie RFID, která dekódují informace uložené v tazích a vytvořit kontaktní místa pro občany, kde by mohli získat více informací.
  • Aplikovat systémy pro vyhodnocování dopadů na soukromí a ochranu osobních údajů, zajistit kontrolu dodržení příslušných nařízení před ze strany státních autorit před uvedením RFID řešení určené k označování spotřebitelských položek nebo personalizovaných karet na trh.

Maloobchodní sdružení a organizace by měly pomáhat posilovat povědomí spotřebitelů o produktech označených RFID tagy používáním jednotného evropského loga.