Společnost Adler, jednička mezi německými prodejci módy v segmentu zákazníků starších 45 let, zavádí ve svých obchodech RFID. Cíl: zvýšení provozní efektivity a prodejního potenciálu. Jedním z průkopníků technologie v daném sektoru je Marks & Spencer.

Oděvní retailová společnost Adler se zaměřuje na velkoplošný koncept prodejen o minimální ploše 1000 m2. Firma s více než šedesátiletou tradicí využívá vertikálně integrovaný obchodní model s plnou informační kontrolou nad všemi prvky hodnotového řetězce, a proto může pružně reagovat na změny v poptávce.

V produktové nabídce společnosti převládá zboží vlastních značek, navrhované kmenovými návrháři a vyráběné firmou Adler popř. externími výrobci; zbytek portfolia tvoří cizí značky. Tyto výrobky jsou distribuovány prostřednictvím sítě 170 prodejen v Německu, Rakousku a Lucembursku, a také v online obchodě. Společnost zaměstnává okolo 4500 lidí.

Optimalizace procesů napříč celým dodavatelským řetězcem, prevence ztrát a jednodušší inventury

Na základě dobrých výsledků dlouhodobého pilotního projektu, který probíhal v sedmi prodejnách, si management společnosti Adler od implementace systému pro automatickou identifikaci na bázi RFID slibuje výrazné zlepšení účinnosti logistiky a provozu.

Po úspěšném testování řešení provedeném v loňském roce společnost ohlásila zahájení jeho implementace v celém řetězci. Řešení pro identifikaci RFID tagů je postupně integrováno do systému řízeného skladu firmy s cílem efektivnějšího řízení zásob a vylepšení skladových procesů. Technologický partner, společnost Syspro, počítá s každoroční aplikací přibližně 30 milionů RFID tagů, které budou přímo zasílány interním i externím výrobcům. „Očekáváme výrazné zpřesnění řízení zásob a zvýšení dostupnosti nejprodávanějších položek na prodejní ploše. Systém by nám měl pomoci nejen ke zvýšení prodejů, ale tím, jak se uvolní ruce personálu prodejen, budeme moci poskytovat větší péči zákazníkům,“ vysvětluje Roland Leitz, projektový ředitel společnosti Adler. Implementace by podle jeho slov měla rovněž znamenat optimalizaci procesů napříč celým dodavatelským řetězcem, prevenci ztrát zboží a jednodušší inventury.

Marks & Spencer: RFID v 700 obchodech

Technologii radiofrekveční identifikace s úspěchem využívají další hráči světového oděvního trhu. Britský řetězec Marks & Spencer v současné době rozšiřuje automatickou identifikaci na bázi RFID na veškeré zboží až na úroveň obchodní jednotky. Projekt se týká všech 700 obchodů situovaných ve Velké Británii, o jeho expanzi na zbylých 300 prodejen, které se nacházejí mimo domovský trh, se uvažuje do budoucna.

Marks & Spencer patří mezi evropské průkopníky nové technologie, RFID využívá již více než deset let. V roce 2006 řetězec realizoval pilotní projekt identifikace obchodních jednotek s cílem optimalizovat toky zboží. Před implementací RFID společnost využívala skenery čárových kódů, zaměstnanci v té době dosahovali rychlosti načítání nejvýše 400 – 600 položek za hodinu. S více než 700 obchody ve Velké Británii a přibližně 21 miliony zákazníky týdně bylo nutné hledat výkonnější řešení pro identifikaci. RFID nyní umožňuje přesnou kontrolu až 15 000 kusů zboží za hodinu.

Miliarda RFID tagů za devět let

Podle Kim Phillipsové, vedoucí obalového hospodářství Marks & Spencer, přesné informace o pohybu zboží ve skladech jsou obrovským přínosem a energií pro celý podnik, a to zejména na straně multikanálového prodeje. Implementace RFID společnosti umožnila přesnější doplňování zboží z distribučního centra a zvýšila okamžitou dostupnost výrobků v širší škále konfekčních velikostí, což se kladně projevilo na prodejích a spokojenosti zákazníků. Zástupci společnosti Avery Dennsion, která poskytuje RFID technologie řetězci Marks & Spencer již více než 9 let, spočítali, že svému klientovi dodali přes miliardu RFID tagů. Ostrý start projektu identifikace zboží na úrovni obchodních jednotek začne v průběhu letošního roku, dokončen by měl být na jaře roku 2014.