Mnoho velkých módních řetězců s úspěchem zavádí RFID technologii. A co menší firmy a butiky? Z výhod radiofrekvenční technologie mohou těžit také. Důkazem budiž čerstvá případová studie z Norska.

Kde najdeme aktuálně nejvíce RFID projektů v retailu? Bezesporu v sektoru módy. Náš portál publikoval již řadu případových studií na téma identifikace jednotek kusů oděvů, módních doplňků popř. sportovního vybavení. Zpravidla se jednalo o velké řetězce. Případová studie společnosti Front Systems z Norska dokazuje, že o RFID projevují zájem i malé firmy zaměřené na prodej exluzivního zboží o menších objemech.

Front Systems spolu s technologickým partnerem Nordic ID vyvinul intuitivní RFID systém pro několik menších fashion řetězců (Tara - Espen Dronsett, Follestad a Hoyer). Dodaná řešení obchodníkům pomohla omezit ruční práci a těžit z výhod vysoké přesnosti skladových operací.

Inventury vázaly pracovníky potřebné na prodejní ploše

Obchod Tara - Espen Dronsett nabízí exkluzivní dámské oblečení v jedné z nejlepších nákupních ulic v Oslu. Follestad je známý mezi solventní klientelou jako exkluzivní maloobchodní řetězec s osmi prodejnami s pánskou a dámskou konfekcí. Značka Hoyer provozuje cca 25 obchodů v Oslu, Arendalu, Larviku, Stavangeru a Trondheimu. Zmíněné firmy podobně jako mnoho dalších menších maloobchodní řetězců nebo samostatných butiků zápolily s problémem velkého objemu časově náročných manuálních operací. Ruční evidence jednotlivých položek zboží váže pracovní síly, jejichž místo má být u zákazníků v roli kvalifikované asistence.

Zaměstnanci butiků tak trávili hodně času úkoly týkajícími se správy zásob. Inventury si mohly vyžádat den i více a přestože je pracovníci prováděli s maximální pečlivostí, jejich přesnost nebyla příliš vysoká.

Pokusy zavést inventury podle kategorií či značek se minuly účinkem

Inventura zboží značeného čárovými kódy si ve středně velké prodejně vyžaduje v průměru 40 až 60 pracovních hodin, přičemž – bez ohledu na vynaloženou snahu a pečlivost pracovníka – přesnost je překvapivě nízká (60–80 %).

Nzká přesnost inventur dostupného zboží obchodníkům ztěžuje plánování budoucích objednávek a nahrává vzniku nechtěných stavů „není skladem“. Někteří prodejci proto zkoušeli zavést týdenní dílčí inventury podle jednotlivých kategoriích výrobků nebo značek místo kompletní evidence všeho zboží, avšak tato opatření vedla k dalšímu zatížení pracovníků a nepřinesla očekávané výsledky. Přesnost evidence skladových zásob byla dále nízká.

HW: spolehlivost, kvalita, rozumná cena

Za hlavní úkol si projektoví manažeři stanovili navrhnout ekonomicky smysluplné řešení pro podporu procesů inventarizace, jež by bylo možné realizovat při nižší časové náročnosti. Systém musel být cenově dostupný a snadno integrovatelný do stávajících informačních systémů obchodů. Firmy Tara - Espen Dronsett, Follestad a Hoyer chtěly získat lepší kontrolu nad svým zbožím a zároveň umožnit personálu věnovat více času zákazníkům.

Jejich obchody jsou nyní vybaveny plně integrovaným řešením na bázi RFID. Jednotlivé prvky technologické infrastruktury systému byly vybírány tak, aby splnily hlavní kritéria - spolehlivost, kvalitu a finanční dostupnost. Po výběru RFID tagů, tiskáren a čtečky RFID proběhlo testování.

RFID ve 37 obchodech

Řešení bylo nejprve nasazeno ve dvou obchodech: v malé prodejně s průměrným sortimentem 1200 položek zboží a ve větším obchodě s 8000 položkami. V další fázi byl projekt rozšířen do všech zbývajících butiků řetězců. Obchody Tara - Espen Dronsett, Follestad a Hoyer aktuálně patří mezi 37 prodejen v Norsku, ve kterých proběhla implementace RFID od integrátora Front Systems.

Zavedení technologie RFID sleduje dva konkrétní cíle: snížení objemu manuální práce a zvýšení přesnosti evidence zboží. Prodejny RFID využívají ke sledování pohybu zboží. Jednotlivé kusy zboží jsou označeny v příjmové zóně prodejny; tato operace se provádí pomocí RFID tiskáren zn. Zebra.

Mobilní počítače Morphic UHF RFID Cross Dipole dodané společností Nordic ID personál prodejen využívá k evidenci zboží. Výjimkou je model realizovaný ve společnosti Hoyer: zboží této firmy se označuje již v centrálním skladu. Nicméně i maloobchodní prodejny této značky jsou vybaveny RFID tiskárnami, aby zde bylo možné provést dodatečné označení zboží.

Okamžitý přehled o skladových zásobách na úrovni obchodů i celé sítě

Zaměstnanci museli k nové technologii přivyknout. Některé pracovní postupy bylo potřeba začít provádět precizněji. Kupříkladu docházelo k situacím, kdy byly omylem vytištěny duplikáty již realizovaných RFID štítků a duplicitní štítky zůstaly v koši, i když byly již zaneseny do skladové evidence. Po těchto počátečních pochybeních si personál rychle osvojil proces přesného označování výrobků. Pozitivní výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Brzy bylo dosaženo 99% přesnosti inventur. Management je s výsledky velmi spokojený. Ken-Ole Olsen, manažer jednoho z obchodů sítě Follestad říká: „Implementace řešení RFID od Nordic ID a Front Systems nám zajistila plnou kontrolu zboží. Inventuru zásob nyní provádíme pouze jednou měsíčně. Dosahujeme přesnosti 99,9 %, každá inventura zabere pouhých 60 až 80 minut. Před zavedením RFID jsme inventury prováděli celé dva dny a výsledky byly nevalné. S RFID můžeme vytvářet snáz a přesněji objednávky. Neustále máme okamžitý přehled o skladových zásobách na úrovni jednotlivých obchodů i celé sítě.“ Firmy Tara - Espen Dronsett, Follestad a Hoyer již využívají technologii RFID pro účely inventarizace ve všech svých prodejnách. V dalších fázích projektu jejich management počítá s využíváním systému v boji proti ztrátám a krádežím zboží, k trackingu výrobků během dopravy a k jejich lokalizaci ve skladu a na prodejní ploše.