Americká společnost SteadyServ spolu s distributory v gastronomii a restauracemi testuje systém iKeg - řešení na bázi RFID pro sledování zásob piva a jeho automatické objednávání.

Zaměstnanci restaurací a barů s nabídkou točeného piva musejí neustále sledovat objem nápoje, který mají právě k dispozici, a správně plánovat objednávky, aby nebyly jejich podniky „vypity“. Drtivá většina restauratérů má k dispozici omezený prostor pro skladování piva (a tento problém ještě umocňuje trend poslední doby – tlak zákazníků na co nejširší nabídku značek na výčepu). Průměrná zásoba od každého produktu v běžných provozovnách proto činí 2–3 sudy a doplňování zásob se vyznačuje vysokou frekvencí.

Zakladatelé společnosti SteadyServ sami vařili pivo

Aby hosté nezůstali „na suchu“, přišla americká společnost SteadyServ Technologies s řešením pro automatické řízení zásob piva. Systém s názvem iKeg využívá pasivní HF RFID tag, čtečky RFID a senzory hmotnosti. SW aplikace sleduje aktuální nabídku konkrétních značek na čepu a zbývající množství v každém sudu. Do testování se zapojilo několik distributorů piva (např. firmy Monarch Beverage a Premium Beverage Supply) a skupina restaurací a barů ve státě Indiana (Buffalo Wild Wings či Champions Sports Bar v hotelu Marriott Indianapolis).

Zakladatel společnosti SteadyServ Steve Hershberger sám provozoval minipivovar. Své zkušenosti později zúročil při přípravě technologického řešení pro podporu logistiky v gastro segmentu. Logistika je zde alfou a omegou úspěchu: optimálně nastavené logistické procesy zajišťující stálou dostupnost produktu při malých zásobách na straně prodejce a efektivní zpětný odběr prázdných sudů znamenají v daném odvětví mnoho.

Základ systému – RFID platforma s hmotnostním senzorem

Řešení iKeg zahrnuje pasivní HF (13,56 MHz) RFID tagy v provedení „inlay“ splňující normu ISO 15693. Pomocí tagů se označují sudy v momentě jejich dodání odběratelům: tag je připevněn k rukojeti sudu. Dalším prvkem systému je senzorová část s vestavěnou RFID čtečkou a snímačem hmotnosti. Modul ve tvaru prstence slouží jako platforma, na které je sud usazen ve skaldovacích prostorách gastronomického zařízení.

Součástí řešení je mobilní aplikace kompatibilní jak s operačním systémem Android tak Apple iOS, s jejíž pomocí uživatelé kontrolují stav zásob ze svého mobilního telefonu nebo tabletu.

Cloudové řešení a mobilní aplikace

Distributor nebo pivovar obdrží objednávku určitého objemu od každé konkrétní značky piva. Jeho zaměstnanci vytisknou objednávku, ke které přidělí odpovídající množství RFID tagů s jedinečnými identifikátory přidělenými ke každému konkrétnímu sudu. Tagy jsou pak předány řidiči ve stejném pořadí jaké je na objednávkovém seznamu sudů, které mají být dodány; každý s potiskem názvu piva. Tím systém zajistí, aby identifikační číslo na štítku odpovídalo správné značce piva.

Po příjezdu na místo určení řidič vyvalí sudy a označí je přidělenými tagy. Poté uchopí platformu pro sud vybavenou RFID čtečkou a hmotnostním čidlem a přiloží ji k tagu sudu. Čtečka zaregistruje identifikační číslo a zašle informace přes wifi do informačního systému restaurace odkud jsou přenesena na server SteadyServ. SW na serveru spáruje ID sudu spolu s s informacemi o obsaženém produktu se senzorovou platformou, na které je sud usazen.

Aplikace může provádět automatické objednávky

Senzor instalovaný v podstavci soustavně měří hmotnost sudu a zasílá data v pravidelných intervalech na SW rozhraní. Software v reálném čase počítá zbývající objem nápoje v sudu resp. zbývající počet sklenic, které je možné ze sudu vytočit. Kontroluje počet sudů v závislosti na jejich obsahu v provozovně a především upozorňuje, kdy je nutné objednat další a jaké značky.

Aplikace může upozornit provozovatetele baru na blížící se vyčerpání zásob piva a vyzvat ho k provedení ruční objednávky či dokonce realizovat objednávku automaticky bez zásahu lidksého faktoru.

V momentě odběru prázdných sudů a jejich doplnění plnými závozník spáruje nové sudy s RFID podstavci. Současně odstraní tag z prázdného sudu (tag je na jedno použití). Keg odveze ho zpět do pivovaru, kde se vyčistí a znova naplní.

Uživatel získá důležitá data o spotřebě konkrétních značek

Každý distributor či pivovar získá přihlašovací identifikační číslo do informačního systému SteadyServ, ve kterém jsou aktivní účty zákazníků. Systém dodavatelům zajišťuje přístup k informacím o spotřebě produktu a aktuálních logistických procesech u jednotlivých klientů, aby mohli efektivně řídit dodávky piva k odběratelům. Odpadá tak riziko přezásobení, problém zpětného odběru prázdných obalů je optimálně řešen. Podstavce s RFID čtečkou a měřením hmotnosti je možné pronajmout nebo zakoupit.

Podle zakladatele společnosti SteadyServ aplikace uživatelům (barům a restauracím a na druhé straně dodavatelům) poskytuje cenná data o spotřebě konkrétních značek. Navíc mají prodejci pod kontrolou datum spotřeby produktu. Baterie napájení platformy sudu s čidly a RFID čtečkou má životnost tři roky. Pokud se hmotnost po určitou dobu nemění (sud není používán), zařízení se automaticky uvede do režimu spánku.