iD by SDV, to je lapidární obchodní název nového technologického řešení na bázi RFID pro sledování produktů z výrobních závodů až po regály obchodů. Systém společností SDV a IER výrazně zvyšuje efektivitu logistických procesů a prodeje.

SDV a IER jsou dceřinými společnostmi francouzského holdingu Bolloré Group. SDV je aktivní v oblasti řízení dodavatelského řetězce v oblastech jako je maloobchod, potravinářský průmysl, zdravotní péče, letecký a kosmický průmysl a zpracování ropy a zemního plynu. IER dodává technická řešení pro sběr, uchovávání a sdílení dat vč. systémů na bázi technologie radiofrekvenční identifikace. Společnosti SDV a IER předloni dodaly jednomu z významných evropských retailerů RFID systém k zajištění co nejvyšší transparentnosti dodavatelského řetězce. Technologické řešení bylo implementováno ve stovkách prodejen po celém světě, výsledky testování byly vynikající.

„Teoretické“ vs. reálné zásoby

Hlavním problémem, který se podařilo zcela vyřešit v průběhu pilotního projektu, je to, co vývojáři ze společnosti SDV pracovně nazvali teoretickými zásobami (zboží, které by mělo být podle názoru managementu společnosti na skladě) a skutečnými zásobami.

Tato otázka získala zvláštní význam v době internetu. Dnes, pokud spotřebitel v obchodě nemůže najít správný produkt (nebo např. velikost), vytáhne telefon a začne hledat produkt v online nabídce ostatních obchodníků. Hrozba ztrát prodejů je tak mnohem naléhavější a obchodníkům způsobuje hluboké vrásky.

Značení libovolného druhu zboží

V rámci technologického řešení iD by SDV jsou RFID tagy instalovány v místě výroby produktů (tagy jsou navrženy tak, že je možné je připojit k prakticky jakémukoli zboží). Načtením tagu vznikne elektronický záznam o výrobku v informačním systému prodejce. Obchodník tak získá informace o každé výrobní jednotce a možnost sledovat ji během jejího životního cyklu v dodavatelském řetězci. Systém je velmi flexibilní a lze jej přizpůsobit potřebám každého jednotlivého klienta. „Řešení jsme schopni adaptovat tak, aby vyhovovalo požadavkům našich zákazníků, se zřetelem na úroveň složitosti jejich podnikatelské činnosti, na jejich technologické možnosti a omezení, s cílem zajistit monitoring v průběhu dodavatelsko-odběratelského řetězce na globální úrovni,“ zdůraznila vedoucí marketingu SDV Béatrice Piau. Systém může například fungovat pouze v určitých fázích dodavatelského řetězce, nebo ve vybraných závodech.

Podle představitelů společnosti SDV implementace RFID řešení vede k růstu tržeb o 10–12 % a výraznému zvýšení efektivity logistických procesů. Kromě toho jsou zde i další výhody: systém může být posloužit v boji proti ztrátám a krádežím, další potenciál nabízí využívání shromážděných dat např. k plánování objednávek apod.