Podle ředitele oddělení IT ve společnosti Tesco a člena mezinárodního představenstva GS1 Mike McNamary je RFID vhodné pro širší využití v dodavatelském řetězci britského maloobchodního řetězce. Největší zájem má oddělení prodeje oděvů.

Management sítě supermarketů Tesco, která má ve Velké Británii největší podíl na trhu, aktuálně spatřuje největší potenciál technologie RFID v segmentu oděvů (oddělení oblečení pod značkou F&F najdeme ve větších supermarketech Tesco). „Připravujeme zavedení RFID v nabídce oděvů,“ potvrdil Mike Mc Namara, šéf oddělení IT Tesca a současně člen mezinárodního představenstva globální standardizační organizace GS1. „Pilotní projekt si vyžádá přibližně rok. RFID tagy jsou aplikovány přímo na výrobních linkách, které se z většiny nacházejí na východě.“ Podle hlavního IT manažera Tesco postupné vybavování všech výrobních kapacit potřebnou HW infrastrukturou potrvá přibližně tři sezony. „Naším úkolem je dosáhnout vyšší úrovně dostupnosti zboží a lepší inventarizace. Kvalitativní posun v obou oblastech bude obrovský,“ vysvětluje cíle projektu Mike McNamara.

Budoucnost: RFID v boji s plýtváním potravinami a v novém systému výdeje nákupů

Další z možností využití RFID v maloobchodním řetězci nastínili pracovníci analytické společnosti Dunnhumby, se kterou Tesco dlouhodobě spolupracuje. RFID by podle nich mohlo účinně pomoci bojovat s plýtváním potravinami, ke kterému dochází v rámci dodavatelského řetězce. Úspory by se podle odhadů mohly pohybovat v řádu sta milionů liber, nemluvě o pozitivním dopadu na životní prostředí.

Jinou potenciální oblastí pro aplikaci RFID je podle McNamary zamýšlený projekt prodejního kanálu, tzv. „in-car-shopping“, spočívajícího ve výdeji objednaných potravin v režimu „just-in-time“ zákazníkům v momentě jejich příjezdu k prodejně. Předpokladem pro realizaci pilotního projektu je dosažení kritického množství automobilů s vestavěným připojením k internetu.