Od implementace řešení na bázi EPC UHF v šestaosmdesáti obchodech si německá oděvní firma slibuje nárůst příjmů díky vyšší dostupnosti zboží na prodejní ploše.

Značka Marc O‘ Polo je mezi spotřebiteli známá širokou nabídkou především neformálního oblečení pro mladé. Společnost založená v roce 1967 ve Švédsku nyní zavedla RFID systém pro sledování výrobků v rámci celého dodavatelského řetězce, počínaje distribučním centrem, které se nachází v jihoněmeckém Stephanskirchenu, po 86 prodejen v celé Evropě. Společnost dokončila instalaci řešení v září 2014 a nyní systém rozšiřuje na úroveň výrobců. Tím prodejcům umožní sledovat své zboží již od výroby.

Průhlednější dodavatelský řetězec a lepší dostupnost zboží

Marc O'Polo po celém světě provozuje 110 obchodů. Firma dále prodává své zboží prostřednictvím 165 franšízových prodejen, 1190 maloobchodních partnerů a 1320 multi-brandových prodejen. Kromě oblečení její nabídka zahrnuje módní doplňky a brýle. Svým stylem a designem cílí na mladé spotřebitele.

Distribuční centrum společnosti se nachází v bezprostřední blízkosti sídla jižně od Mnichova. Do centrálního skladu směřují dodávky oblečení vyrobeného smluvními dodavateli; odtud je zboží současně expedováno do prodejen podle objednávek. Společnost se rozhodla zavést end-to-end řešení, které by jí dopomohlo ke zvýšení viditelnosti dodávek v rámci dodavatelského řetězce a zlepšení dostupnosti výrobků na prodejní ploše.

Volba padla na SW Detego Suite 4.0 (dodavatel Enso Detego) určený pro sběr a zpracování dat z RFID tagů, kterými jsou označeny jednotlivé obchodní položky – kusy zboží. Systém byl zaveden ve všech maloobchodních prodejnách Marc O'Polo; rychlou implementaci pomohly zajistit dvě externí IT společnosti (Meco Group a Knoblauch).

Více času pro zákazníky v prodejnách

"Chtěli jsme vyřešit hned několik problémů naráz," říká Jana Hildenbrand, ředitelka prodeje Marc O'Polo a vedoucí projektového týmu pro implementaci RFID za stranu uživatele. „Zavedení RFID mělo primárně zvýšit účinnost logistických a obchodních procesů. Současně mělo uvolnit ruce personálu prodejen, aby se mohl více věnovat zákazníkům.“ Tohoto cíle mělo být dosaženo cestou snížení požadavků na zaměstnance prodejen na časově náročné úkoly spojené se sledováním zásob. „Dále jsme usilovali o lepší dostupnost zboží na prodejní ploše a v neposlední řadě o zvýšení objemů prodejů,“ doplňuje Jana Hildebrand.

Funkčnost navrženého systému v reálném prostředí byla nejprve otestována v pilotním projektu. K jeho realizaci přistoupil management firmy v roce 2013, instalace proběhla v butiku, který najdeme přímo v sídle firmy. Na základě výsledků pilotního projektu bylo řešení optimalizováno a již nic nebránilo jeho roll-outu do DC a sítě obchodů.

Aktualizace stavu zásob v reálném čase

Dělníci v továrnách aplikují tag zn. Avery Dennison AD-380 na každou položku. Takto označené výrobky jsou pak vypravovány do distribučního centra Marc O' Polo. Na příjmu tagy načítají pracovníci DC pomocí čteček zn. Impinj; HF infrastrukturu doplňují antény zn. Kathrein. Kromě identifikace zboží na příjmu řešení Detego Suite 4.0 disponuje dalšími moduly pro podporu jednotlivých procesů v rámci DC, jako vychystávání, ověřování balení a expedici.

Personál prodejen s pomocí ručních čteček Nordic ID provádí identifikaci dodaných artiklů a ověřuje správnost a úplnost dodávky porovnáním se seznamem přepravovaného zboží (dopravní průvodkou). Status zboží se v informačním systému po jeho příjmu v obchodě automaticky obnovuje, současně jsou aktualizovány informace o skladových zásobách daného obchodu. Zaměstnanci prodejen čtečky využívají také k pravidelným inventurám zboží na prodejní ploše, aby mohli rychle aktualizovat data o zásobách zboží v systému.

Čtečky jsou k dispozici rovněž na pokladnách (point-of-sales; POS). Jakmile zákazník přinese vybrané zboží k pokladně, prodavač načte identifikační číslo z tagu a SW Detego Suite 4.0 odebere danou položku z databáze. Aktualizace stavu zásob v reálném čase umožňuje včasné řízení doplňování zakázek, čímž se zvyšuje dostupnost výrobků a spokojenost zákazníků.

Expanze do sítě outletů

K poslednímu načtení RFID tagu dochází u východu z obchodu. V poslední fázi životního cyklu tagu přichází ke slovu modul Enso Detego StoreGuard+, řešení pro elektronickou ochranu zboží (EAS). Pokud obchod opouští zboží, jehož jedinečné identifikační číslo nebylo odstraněno z databáze na POS, dojde k aktivaci výstražného systému. Systém současně generuje v reálném čase výzvy k doplnění odepsaných artiklů a tím personálu pomáhá zvýšit dostupnost výrobků na prodejní ploše.

Technologie RFID umožňuje managementu společnosti Marc O'Polo v reálném čase získávat přesné údaje o zásobách. Její zákazníci proto v obchodě vždy najdou požadované zboží. Nejsou nuceni prodejnu opustit s nepořízenou; požadované oblečení vždy koupí ve své velikosti. To výrazně posiluje loajalituzákazníka ke značce a samozřejmě zvyšuje prodeje. Kromě toho je systém RFID považován za hlavní stavební kámen pro budoucí multichannelové aktivity: společnost počítá s tím, že její zákazníci budou objednávat zboží přes internet a vyzvedávat si je v tento nejbližším obchodu. Pro tento prodejní koncept je nezbytný přesný aktuální přehled o skladových zásobách.

„Implementace řešení posunula efektivitu klíčových procesů pro podporu logistiky a sledování zboží na prodejní ploše na výrazně vyšší úroveň,“ uzavírá Jana Hildenbrandová. „Implementaci jsme dokončili v září 2014 a stále máme plné ruce práce s optimalizací systému. V současné době řešení rozšiřujeme do sítě sedmnácti outletových prodejen.“