Mezinárodní maloobchodní síť Tesco je jednou ze šesti společností, které aktuálně testují novinku technologické firmy RFspot pro sledování zboží na prodejní ploše a ve skladovém zázemí v reálném čase. Robotický systém pro mapování a analýzu logistických procesů pomocí RFID Tesco zkouší v odděleních s módou zn. F&F ve svých pěti obchodech ve Velké Británii. Pilotní projekt má pomoci zjistit, nakolik tento systém může zlepšit efektivitu logistických procesů a viditelnost zásob.

Řešení kombinuje dvě inovativní oblasti – robotiku a radiofrekvenční identifikaci maloobchodního zboží na úrovni položky. Dodavatel RFID robotů, kalifornská společnost RFspot, již pracuje na zlepšeních, která robotům umožní otevírat dveře mezi jednotlivými skladovými sekcemi i výtahy. Mobilní RFID roboti pro F&F zajistí neustálý přehled o skladových zásobách a pomohou zvýšit účinnost dodávek zboží na prodejní plochu, která je pro módní značky v konkurečním boji kritická.

Zařízení o výšce 183 cm fungují ve zkušebním režimu v pěti obchodech F&F ve Velké Británii. Jejich oficiální název zní RFspot Pro, ale personál obchodů jim říká „Robbie“.

Roboti se pohybují mezi regály na prodejní ploše a ve skladovém zázemí prodejen a automaticky načítají položky označené pasivními UHF EPC Gen2 tagy. Dosud tuto činnost zajišťoval personál obchodů pomocí ručních terminálů. Některé oděvní firmy zkoušely koncept využívající RFID čtečky s dlouhým dosahem instalované ve stropě, ale toto řešení stále není dokonalé.

F&F plně „RFID ready“

F&F označuje veškerý svůj sortiment pomocí EPC/RFID technologie ve všech 525 obchodech v celé Velké Británii. Zaměstnanci obchodů tagy načítají pomocí ručních čteček. Pomocí systému dodaného společností RFspot však mohou být stejná data shromažďována efektivněji a častěji, při snížených nárocích na personál. Technologie je navržena tak, aby mohlo být odstraněno maximum podílu lidské síly na provádění inventur.

Podle zástupců F&F je skenování pomocí robotů mnohem rychlejší než s ručními terminály v rukou zaměstnanců. Ve srovnání s ručním skenováním konvenčních čárových kódů je rychlost sběru dat samozřejmě ještě mnohonásobně vyšší (a také mnohem přesnější). RFspot Pro projíždějí na třech kolech rychlostí cca 1m/s mezi regály a neustále skenují desítky tisíc položek na vzdálenost až 9 m. Robot je schopný vyhledat konkrétní tag resp. položku v určité lokaci. Zástupci oděvní značky tvrdí, že načtení všech položek v rámci jednoho obchodu si v testovacím provozu vyžaduje přibližně hodinu oproti 8 – 9 hodinám, které na realizaci inventury potřebovali živí zaměstnanci vybavení ručními terminály. Zařízení může fungovat v plně autonomním režimu, kdy se pohybuje po přesně definovaných trasách, nebo ho speciálně vyškolený pracovník ho ovládá na dálku. SW aplikace vedoucí obchodů okamžitě upozorní na špatně umístěný kus zboží (na nesprávné lokaci), informuje je o potřebě doplnit zboží což vede ke zvýšení prodejů. Zákazníci mohou s roboty komunikovat, ovšem odpověď dostanou od zaměstnance na displeji.

Displej robota pro personál i zákazníky

Každý stroj je vybaven systémem senzorů, který dokáže identifikovat lokaci robota v obchodě. F&F testuje několik verzí robotů a konfigurací čteček. V rámci testovacího provozu roboti provádějí inventury několikrát týdně podle přesně nastavených tras uložených v databázi zařízení. Data z počítače instalovaného v robotu jsou zasílána na cloudový server přes wifi síť prodejen. Management F&F pak může v reálném čas s těmito informacemi pracovat a analyzovat je.

Personál F&F si může potřebná data zobrazit na LCD displeji robota. Tento displej rovněž slouží ke zobrazení zaměstnance, který právě robota ovládá (pokud je zrovna nastaven v poloautomatickém režimu závislém na lidském zásahu). Tento režim umožňuje zaměstnanci na dálku ručně ovládat pohyb robota v obchodu. O poloze robota pracovníka informují kamery instalované na robotu. S vyobrazeným zaměstnancem na displeji mohou komunikovat zákazníci podobně jako např. ve službě Skype.

RFID roboty pro různé retailové formáty

Interakce zákazníků s roboty byla jedním ze stěžejních problémů projektu. „Jak budou lidé na roboty reagovat?“ ptali se projektoví manažeři. Tím, že jsou obchody z velké většiny otevřeny 24 hodin denně, bylo jasné, že kontrakt zákazníků s roboty je nevyhnutelný. Reakce zákazníků – i seniorů a dětí – byly pozitivní. Děti robot přirozeně zajímá a seniorům může prostřednictvím displeje nabídnout asistenci personálu.

Od ostrého nasazení si Tesco slibuje zvýšení prodejů díky zajištění větší dostupnosti zboží na prodejní ploše a zamezení situací „není skladem“. Dalším efektem by mělo být snížení nákladů na personál. Zaměstnanci stráví výrazně méně času na inventury a vyhledávání zboží a budou se moci více věnovat zákazníkům. Uživatel navíc získá přesná, cenná online data o prodejích a logistických tocích. Společnost RFspot vyvíjí RFID roboty v několika velikostech a s různými konfiguracemi senzorů, aby mohla vyhovět nejširšímu spektru retailových formátů.