Americké filmové studio Vital Entertainment omezilo ztráty technického vybavení a zvýšilo efektivitu filmové produkce „na place“ i mimo místa natáčení. Využívá řešení sestávající z RFID čteček připojených ke smartphonu nebo tabletu s aplikací pro evidenci kamer a dalšího vybavení označeného pasivními UHF tagy.

Kamery a další technické zařízení pro nahrávání a úpravu filmového materiálu jsou drahé a přitom neustále v pohybu. Během natáčení s nimi pracuje mnoho členů filmových štábů. Proto společnosti odpovědné za takovýto technický park stojí před nelehkým úkolem - zajistit, aby se každá položka inventáře filmového štábu nacházela tam, kde má dle plánu být, a aby byla po použití vrácena na své místo.

RFID čtečky jsou připojeny k mobilu nebo tabletu

Filmová společnost Vital Entertainment Group z Atlanty, známá především svými hudebními show, využívá systém radiofrekvenční automatické identifikace. Ten jí pomáhá zajistit, aby se veškeré zařízení po skončení natáčení a zpracování filmového materiálu vrátilo zpět a neztratilo se. Řešení dodané společností Dominate RFID, sídlící ve státě Georgia, filmařům umožňuje načítat UHF RFID tagy ve formě smartlabelů pomocí čteček připojených k mobilnímu telefonu nebo tabletu. Mobilní aplikace uživatele okamžitě informuje, zda je veškerý inventář na místě.
Vstupní náklady byly nižší než tisíc dolarů. Společnosti Vital se maximálně osvědčilo a nyní ho prodává dalším filmovým studiím.

Kamery musejí být na místě „just in time“

Vital Entertainment má podstatnou část kapitálu vázanou v technickém vybavení. Velmi drahé objektivy, kamery a další zařízení pronajímá dalším produkčním společnostem nebo je poskytuje vlastním zaměstnancům. Problém nemusí představovat pouze riziko krádeže, ale také neúmyslné zanechání vybavení na nesprávném místě. Vzhledem k povaze práce filmařů je běžné, že štáb vyzvedne zařízení pro konkrétní projekt, pak ho předá jinému kolektivu na dalším natáčecím místě, v jiné konfiguraci apod. Riziko ztráty a vícenákladů není způsobeno hrozbou pouhé ztráty zařízení ale také jeho absencí na určeném místě ve správný čas: prostoje způsobené čekáním na dovoz vybavení stojí stovky a tisíce dolarů mzdových nákladů herců, vizážistů a dalších pracovníků, kteří jsou placeni za promarněný čas bez natáčení.

Ruční inventury majetku společnosti byly stále náročnější

Aby se filmaři těmto situacím vyhnuli, před každým natáčením prováděli inventarizaci všech položek vybavení (označených sériovým číslem) a sestavovali soupis zapůjčeného zařízení. To však bylo časově velmi náročné. S tím, jak společnost rostla a produkovala stále více projektů naráz, se problém dále prohluboval. Její management se začal ohlížet po efektivním řešení pro inventarizaci. Spolumajitelka Vital Entertainment Patrice Blagmon strávila půl roku hledáním systému na bázi RFID, který by byl schopen uspokojit specifické potřeby její firmy. "Vždy jsem narazila na vysokou cenovou bariéru v podobě nutné investice do IT infrastruktury," říká. Dominant RFID, společnost aktivní v USA a Spojených arabských emirátech, nabídla finančně dostupné řešení umožňující vysokou mobilitu. Systém využívá mobilní aplikaci pro čtení a správu dat, několik typů pasivních tagů EPC Gen 2 UHF RFID určených k označení hmotného majetku zákazníka a čtečky malých rozměrů s možností připojení k smartphonu nebo tabletu.

Nasazeny čtyři typy tagů

Projektoví manažeři dodavatelské firmy nejprve hledali optimální tagy (některé označované objekty obsahují velký podíl kovových částí) a učili čtyři vhodné modely. Pro aplikaci na kovové předměty se osvědčily tagy zn. Xerafy, zbylé poskytl výrobce Alien Technology. Dominate RFID navrhl a dodal RFID čtečky připojitelné k mobilním zařízením a příslušné SW aplikace.
Při výdeji požadovaného vybavení zaměstnanci Vital Entertainment nejprve zapojí RFID čtečku do konektoru sluchátek svého smartphonu nebo tabletu a načtou tagy každé položky, která má být podle plánu při natáčení využita. Každý tag nese jedinečné identifikační číslo, toto číslo je propojeno v informačním systému s popisem položky, jeho sériovým číslem a fotografií. Poté, co jsou načteny všechny položky, systém zaznamená skupinu přiděleného vybavení a spojí ji s cílovým pracovištěm.

Plán: stacionární čtečky u východů ze studií

Na konci natáčecího dne filmaři přinášejí zpět svěřené „nádobíčko“ a pomocí RFID čtečky znovu načítají všechny tagy. Jakmile je hotovo, aplikace zobrazí seznam všech položek s ID čísly tagů, které nebyly načteny. Pokud uživatel v aplikaci označí jednu z těchto položek, na displeji se zobrazí obrázek zařízení a popis hledaného zařízení. Čtečka může být následně uvedena do módu pro lokalizaci konkrétního kusu inventáře.

Studio využívá osm čteček a přibližně 300 tagů. Vyškolení zaměstnance trvá pouhých třicet minut. Všechna data lze exportovat do tabulek MS Excel.

V průběhu několika posledních měsíců technologický partner systém doplnil o další funkce, které studiu pomáhají lépe spravovat majetek. V budoucnu uživatel plánuje instalaci stacionárních čteček zn. Impinj u východů z areálu s cílem zamezit krádežím drahého vybavení.