Relativně vysoká pořizovací cena tagu je ve světě RFID technologie evergreenem. Považuje se za největší překážku na cestě k masivnímu využívání RFID, především v maloobchodě. Naděje retailerů se upínají k výrobě tagů tiskovými technologiemi. Významných úspěchů na tomto poli dosáhli např. jihokorejští vědci. Nyní se do boje pouští kanadská výzkumná centra podporovaná státním programem.

Kanadská Národní rada pro výzkum (NRC) oznámila zahájení nového programu zaměřeného na vývoj tiskových materiálů a technologií vhodných pro výrobu nosičů pro radiofrekvenční přenos dat. Aplikace nových funkčních inkoustů, inovovaných metod tisku a nových typů elektronických obvodů v tiskařském průmyslu by měla být využita především pro výrobu obalů léčivých přípravků (chytrý tag např. umožní sledovat dávkování léku) či pro označování produktů potravinářského průmyslu.

Krátkodobé a dlouhodobé cíle NRC

Ottawa na tento projekt vyčlenila 40 milionů dolarů. Investice má po dobu pěti let pokrývat vývoj tištěných NFC (Near Field Communication) tagů. K dosažení vytčeného cíle bude třeba vyřešit dílčí technologické problémy: vývoj odolných materiálů, vhodných pro HF RFID; optimalizaci tiskových technik schopných dosáhnout vysoké přesnosti polohování tištěných vrstev, a rozvoj nových konstrukční přístupů v navrhování obvodů pro dosažení větší variability příslušného hardwaru. NRC se zaměří zejména na výzkum výkonných vodivých inkoustů k výrobě tištěných antén aktivních tagů a polovodivých inkoustů pro nosiče s vysokou pohyblivostí (pro vysokofrekvenční tištěné tranzistory). Kanadští vědci testují řadu konceptů, od materiálů na bázi organické chemie po nanočástice a nanotrubice. V rámci programu byl zahájen vývoj vysokofrekvenčních pasivních RFID tagů a NFC tagů. Pokrok k plně tisknutelným tagům bude postupný, načínaje od tištěných antén, tištěnými mikrozařízeními pro zajištění optimálního napájení (power conditioner) a konče tištěnou pamětí.

Kanada chce dominovat v průmyslu budoucnosti

Kanadská vláda zřídila konsorcium „Printable Electronics“ (PEC), které koordinuje úsilí veřejného a soukromého sektoru ve vývoji v daném oboru. PEC podporuje sdílení poznatků kanadských firem a výzkumných center a zaštiťuje program strategického výzkumu a vývoje, poskytuje technickou podporu a služby testování nových technologií.

Zástupcům průmyslu vláda poskytuje podporu při řešení technických i investičních výzev a celému sektoru nabízí robustní technologickou platformu, která má posloužit jako odrazový můstek pro vývoj. Dlouhodobým cílem programu je poskytnout kanadským společnostem náskok v rozvíjející se oblasti řešení pro tisk RFID nosičů, aby se mohly stát globálními lídry tohoto průmyslu budoucnosti.

K tomu by měl přispět koordinovaný postup celého trhu se zapojením klíčových subjektů v dodavatelských řetězcích průmyslu v Kanadě. Podle NRC program bude stimulova urychlené přijetí dříve méně dostupných informačních a komunikačních technologií, které nabízejí mnoho různých výhod. V konsoriu působí např. Krupack Packaging (divize společnosti Kruger), Xerox Research Centre of Canada, GGI International, RFID Canada, Jones Packaging, Communication Research Centre Canada, MW Canada či Canadian Bank Note; řada společností se do programuzapojila neveřejně.