Globální standardizační organizace GS1 oznámila schválení inovovaného standardu EPC Gen2 Air Interface. Standard obsahuje nové prvky a další funkce, které pomáhají čelit složitým výzvám dodavatelských řetězců, včetně boje proti padělkům, zajištění bezpečnosti výrobků a zabezpečení tagů.

Inovovaná verze je první revizí standardu pro označování na úrovni položky, který GS1 vydalo v roce 2008 v návaznosti na úspěch průkopnické verze Gen2 z roku 2004.

Subjekty zapojené v dodavatelském řetězci, které implementují novou verzi standardu, mohou těžit z řady výhod:

  • Podpora pro pevné označování elektroniky (pevné ukotvení tagu přímo ve výrobě)
  • Vylepšení uživatelské paměti pro zvýšení flexibility doplňkových kódování během životního cyklu výrobku
  • Podpora šifrovaného ověření pravosti RFID tagů a čteček za účelem verifikace původu, omezení neoprávněného přístupu a snížení rizika padělání
  • Zdokonalené funkce pro ochranu soukromí – možnost skrytí části dat tagu, omezení přístupových práv a snížení provozního rozsahu tagu