Počátkem října se ve Finsku konaly hned dvě významné události: na veřejné konferenci RFID in Retail Seminar byly prezentovány nejnovější trendy v oblasti RFID a NFC technologie. Na tuto akci pak bezprostředně navazovalo pravidelné setkání evropských GS1 laboratoří RFID.

Skandinávské státy patří na mapě RFID světa k nejvýraznějším zemím. Není překvapivé, že síti EPC/RFID laboratoří GS1, působící ve třinácti státech Evropy, již několikátým rokem předsedá finské RFID centrum. To se v letošním roce ujalo organizace pravidelného setkání laboratoří GS1 in Europe EPC/RFID Business Lab Network. Setkání laboratoří předcházela konference o aplikacích RFID v maloobchodě.

RFID in Retail Seminar

Program akce věrně sleduje vývoj: V roce 2011 byla technologii NFC, která se v té době začínala prosazovat, věnována pouze jedna prezentace. Letos téma NFC opanovalo vedle RFID již plných 50 % programu. Součástí programu byla letos také výstava jednotlivých prezentujících firem. Jejich řešení si účastníci mohli zblízka prohlédnout a diskutovat přímo se zástupci společností.
Z programu stojí zmínit prezentaci společnosti Matranga. Italský prodejce klenotů se rozhodl implementovat RFID z důvodu požadavku na zrychlení inventarizace zboží, na zvýšení bezpečnosti prodeje šperků a posílení podpory prodeje. Od roku 2011 všechny prodávané artefakty označuje pomocí RFID UHF tagů vyvinutých pro identifikaci kovových objektů. Řešení využívá speciální RFID stoly, které umožňují sledování pohybu klenotů s RFID tagy; systém mj. také brání krádežím. K inventuře zaměstnanci používají ruční čtecí zařízení NORDICID, díky kterému ušetří 96 % času rezervovaného pro inventuru (!). Inventura zboží se nyní provádí každý víkend (předtím to bylo jednou za tři měsíce). V rámci projektu byla provedena ROI analýza (analýza návratnosti investic). Finance vložené do projektu se vrátily dříve než za rok, což je vynikající výsledek.

Sledování pohybu vozíků s mlékem

Další zajímavé řešení představila společnost Aksulit. Řešila problém s načítáním RFID tagů pomocí RFID bran na vozících určených pro přepravu krabic s mlékem. Systémový integrátor se se rozhodl zabudovat RFID antény do podlahy v místě pohybu zboží po přesně dané trajektorii průjezdu. Problém s umístěním RFID tagů na kovové vozíky vyřešil jejich instalací do gumových koleček vozíků. Systém „Smart wheels“ byl na loňském setkání laboratoří GS1 představen jako pilot a dnes již funguje v každodenním provozu v zázemí mlékárenské společnosti Valio Group. (S ročním obratem 2 mld. eur je Valio jednou z nějvětších finských firem. Na finský trh dodává 85 % mléka. Je ze 100 % vlastněna 18 mlékárenskými družstvy sdružujícími kolem 8000 farem. Skupina provozuje 15 výrobních závodů ve Finsku, dva v Estonsku a jeden v Ruské federaci.)

Univerzitní projekt trackingu ryb

Jednou z řady zajímavých prezentací z oblasti NFC technologie byl společný projekt univerzit Mikkeli University of Applied Sciences a Helsinki University zaměřený na identifikaci, kontrolu a vysledovatelnost sladkovodních ryb. Pomocí mobilního telefonu vybaveného čtecím zařízením mohou uživatelé načíst informace o datu a času ulovení ryby, zjistit trasu dodavatelského řetězce a dokonce i teplotní průběh převozu. Tím zákazník dostává plnou informaci o původu produktu a má jistotu, že je čerstvý a nezávadný.

Setkání GS1 in Europe EPC/RFID Business Lab Network

Název skupiny GS1 in Europe EPC/RFID Business Lab Network představuje spojení evropských laboratoří fungujících pod záštitou globální neziskové standardizační organizace GS1, které sdílejí své zkušenosti a poznatky z oblasti EPC/RFID technologie. Nezabývají se pouze radiofrekvenční identifikací jako takovou, ale soustředí se rovněž na způsob ukládání dat na RFID tag. Pomocí standardu GS1 EPC (Electronic Product Code) lze identifikovat každý jednotlivý produkt unikátním identifikačním číslem, jehož jedinečnost zaštiťuje organizace GS1 (GS1 rovněž garantuje globální funkčnost a možnost celosvětového sdílení dat ve standardu EPC/RFID).

Laboratoří, která pro tento podzim hostila setkání, byla GS1 Finland, jejíž členové jsou taktéž vedoucí celého projektu GS1 in Europe EPC/RFID Business Lab Network. V první části dne měli možnost jednotliví zúčastnění shlédnout RFID technologii v showroomu finské laboratoře. Ve druhé části dne probíhaly prezentace jednotlivých zemí.

Showroom RFIDLab Finland

Finská laboratoř překvapila nejen prezentovanými projekty, ale hned svým konceptem. Pracoviště je velmi moderní a funkční a v návštěvnících zanechalo i silný vizuální dojem. U vstupu do laboratoře je možné prohlédnout si tagy různých frekvencí pro rozmanitá použití. Diváky nejvíce zaujala kuriozita - speciální RFID tag pro lodě s rozměry 40×30 cm, zalitý do pryskyřice. Kolekce obsahuje také bohatou ukázku tagů určených pro kovové prostředí v mnoha velikostech a tvarech.

Velmi vděčnou aplikací pro ukázku RFID technologie je průjezd palety se zbožím označeným RFID UHF tagy skrz RFID bránu. Tento systém nechybí ani ve finské laboratoři, kde byl provázán se zvukovými a vizualizačními zařízeními, která signalizují, zda je zboží 100% načteno či nikoli.

RFID zkušební kabinka

Pracovníci laboratoře dále předvedli tiskárnu etiket s RFID tagy od společnosti Vilant, která v rámci potisku etikety dokáže přímo zapsat informace do RFID tagu a v případně nefunkčnosti označí etiketu jako nepoužitelnou. Laboratoř disponuje čtyřmi UHF ručními čtecími zařízeními od společnosti NORDICID; s nimi byla předvedena inventura zboží v regálech. Centrum má bohaté zázemí pro testování evidenčních systémů na bázi RFID. Specialitou je RFID převlékací kabinka. V ní si zákazník může na dotykovém panelu přečíst informace o oblečení, které si právě zkouší a případně si zjistit, zda je v prodejně jiná velkost a barva či přivolat obsluhu. Velmi zajímavou aplikací bylo demo pro prodej DVD filmů: v momentě vyjmutí DVD z police se na obrazovce začne přehrávat ukázka daného filmu. Podobnou ukázkou byla RFID knihovna, kde byla navíc kromě identifikace zboží doplněna ochrana zboží proti krádeži.

Součástí ukázky laboratoře byla prezentace finské společnosti Voyantic s názvem Tag tester demo. Hosté mohli vidět měření vyzařovací charakteristiky RFID tagu v závislosti na různých materiálech (ukázka čtení tagu umístěného na papírové krabičce a skleněné láhvi).

Prezentace jednotlivých laboratoří GS1 – GS1 Finland

Druhou část setkání již patřila prezentacím projektů participujících zemí. V úvodu zazněla přednáška GS1 Finland. Nastínila problém s identifikací pracovníků na stavbách a jejich daňovou evidencí. Pomoci má RFID: již bylo vydáno cca 560 000 daňových čísel (každý pracovník na stavbě musí mít ve Finsku toto individuální daňové číslo zanesené v identifikační kartě). Nezisková organizace Suomen Tilaajavastuu má přímé datové spojení s databází finské vlády. V projektu byly použity karty Mifare Desfire EV1 s HF RFID tagem, které jsou ve Finsku velmi rozšířené a cenově dostupné. Karty mají jedinečné sériové číslo a využívají kryptografie proti zneužití karty.

GS1 Ireland

Zástupci irské laboratoře představili tři případové studie. Tzv. CLASS Project se zabývá řízením zásob v klinické laboratoři. Využívá současně RFID tagy a čárové kódy pro označení více než 660 typů endovaskulárních produktů.

Projekt Galway Clinic je zaměřen na sledování pacientů v soukromé nemocnici se 146 lůžky. K identifikaci pacientů byly použity RFID náramky s UHF tagy Gen2. Při umístění tagu na zápěstí bylo dosaženo 85% čitenosti tagů, na kotníku 95%; tagů na šňůrce zavěšené na krku bylo načteno již 99,5 %.

Poslední představený projekt využívá RFID technologii v letectví. Bezpečnostní předpisy nařizují častou pravidelnou kontrolu záchranných vest a kyslíkových zařízení v letadlech. Nasazení UHF technologie Class1 Gen2 s EPC kódem přineslo podstatné zrychlení kontrol vybavení letadla. V závěru svého bloku Irové nastínili projekty, které jsou v počáteční fázi: např. projekt v nemocnicí Saint James Hospital sledování tkáňových vzorků s napojením systému na zvukovou signalizaci v případě porušení stanovených procesů.

GS1 Denmark

Za GS1 Denmark vystoupili zaměstnanci Teknologisk Institut. Představili společný projekt se společností Container Centralen – laboratorní testování kovových vozíků na květiny s pasivními RFID tagy. V sérii dynamických a statických testů byly v laboratorních podmínkách testovány RFID tagy značky Confidex a koncept, ve kterém je anténa součástí vozíku. Pro dynamické testy byla stanovena max. doba čtení 7 sekund, kdy musí být načteny všechny tagy na vozících na stojanu ze vzdálenosti 20–30 centimetrů. Celkem bylo dodáno 1001 ks tagů na kovových zahradních vozících, jejich čitelnost byla 99,4%. V rámci statických testů byly porovnávány RFID tagy nové, starší a „gold“. Cena tohoto speciálního UHF tagu je méně než jedno euro.

GS1 Norway

Roar Lorvik z norské členské organizace GS1 začal popisem alarmujícího stavu v produkování odpadu člověkem a zdůraznil důležitost jeho třídění. Popsal projekt recyklace druhotných surovin pomocí RFID: vytříděný plast, kov, papír se z Norska vyváží do Švédska. Švédská strana s vývozci odpadu komunikuje pomocí sítě EPCIS; data o surovinách určených k automatickém u třídění a recyklaci jsou zapsána v UHF pásmu.

Norští zástupci poté navázali přednáškou o nových výsledcích dlouhodobého projektu SmartTrack (řešení pro identifikaci železničních vagónů bylo prezentováno již minulý rok na setkání v Oslu), využívajícího hned několik standardů GS1: SGTIN, GLN, SSCC, GRAI, atd. V závěru bloku byl popsán pilot identifikaci ropy a zemního plynu pomocí aktivních RFID tagů.

GS1 Global

Enzo Bonk, zástupce GS1 Global, představil dvě důležité oblasti, kterými si RFID technologie v Evropě ubírá. V první řadě se jedná o využití technologie radiofrekvenční identifikace v oblasti apparel, tedy k označování oblečení s využitím EPC kódu. V současné době je pomocí čárového kódu možné popsat pouze druh jednotlivého oblečení, zatímco díky EPC kódu s využitím standardu GTIN je možné identifikovat každý jednotlivý kus – barvu, konfekční velikost. V rámci tohoto přechodu je podle odhadů GS1 Global reálné zvýšit přesnost inventarizace z 60 % na 98 % a razantně posílit četnost inventur s daleko menšími nároky na pracovní sílu. A samozřejmě – na bázi technologie EAS (Electronic Article Surveillance) je možné ochránit zboží proti krádežím. V oblasti využití RFID technologie na oblečení se očekává brzký masivní nárůst implementací v obchodech.

Na druhém místě z hediska perspektivy rozvoje inplementací RFID je podle Enzo Bonka železniční doprava. Mluvčí představil projekt s aplikací pasivních RFID UHF tagů Gen2, Class1 s využitím EPC kódu pro zápis GIAI standardu, které byly umístěny na vlaky, následně po trati byly umístěny RFID antény. Vlaky je možné číst při rychlosti 200 km/h. V diskuzi pak byla zmíněna implementace opačného řešení v Nizozemsku, kdy na vagón byla umístěna anténa a na koleje RFID tagy.

Závěrečná dikuze

Hlavním bodem diskuze na závěr je potenciál využití EPC kódu v rámci RFID technologie. Transparentnost a jedinečnost dat je zde velkým benefitem, který v době stále intentivnějšího dovozu padělků ze zahraničí nelze přehlédnout. Proto je tedy nutné zvýšit povědomí o EPC a EPCIS, díky kterému je unikátnost zboží zajištěna a toto globální řešení je využitelné a ověřitelné po celém světě. Díky EPC získáváme jakýsi rodokmen zboží, díky kterému můžeme sledovat životní cyklus od výrobce až po konečného spotřebitele. Alarmující volání o pomoc si můžeme představit např. u nedávné alkoholové aféry, kdy muselo být staženo z oběhu velké množství lahví, jelikož nebyla zajištěná jednoznačná identifikace nebezpečných kusů. Díky EPC a serializovanému GTINu je možné identifikovat každou jednotlivou láhev alkoholu a je možné ji tedy stáhnout z trhu.

Další setkání laboratoří se bude konat v Dánsku, předběžně je sjednán termín konání na 14.–15. května 2014.