Projekt modernizace pošty, zahájený v Brazílii za podpory Mezinárodní poštovní unie (od r. 1948 součást OSN), předpokládá masové nasazení RFID do roku 2020. Podle oficiálních prognóz bude využito 461 milionů RFID tagů různých formátů, velikostí a aplikací.
Brazílie poslouží jako startovní pole pro přelomový projekt, jehož cílem je zlepšit procesy a nabídnout nové typy poštovních služeb po celém světě. Projekt zaštiťuje Mezinárodní poštovní unie (Universal Postal Union - UPU), specializovaná agentura při OSN, zaměřená na harmonizaci poštovních systémů členských států.

Global Monitoring System
Základem nového konceptu bude identifikace dopisů a balíků pomocí smartlabelů (inlay RFID tagů). Hlavním impulsem pro hledání nového řešení identifikace byl razantní nárůst e-commerce. Brazilská pošta a UPU začaly realizovat třetí etapu projektu Globálního monitorovacího systému (Global Monitoring System - GMS), který umožňuje rozšířit využívání technologie RFID při sledování mezinárodních a vnitrostátních poštovních toků. Podle brazilské pošty bude v roce 2019 potřeba zajistit téměř 15 % z plánovaného množství téměř půl miliardy tagů. Do roku 2020 to již bude 60 %; veškeré plánované množství by mělo být upotřebeno do konce roku 2021. 

Největší RFID projekt světa
V současné době pošta vyvíjí specifikace pasivních UHF RFID tagů, které budou použity k identifikaci zásilek, poštovních pytlů, přepravních klecí a boxů. Současně analyzuje výrobní kapacity brazilských dodavatelů a další náležitosti, jako jsou dodací lhůty, certifikace atd.; samostatnou kapitolou jsou požadavky na tagy resp. smartlabely jako takové stejně jako na výrobní technologie.
Brazílie se stane zkušební laboratoří budoucího globálního IoT systému pro distribuci dopisů a balíků.Projekt bude jedním z největších případů implementace RFID v dosavadní historii, s bezprecedentními nároky na infrastrukturu. Brazilská pošta byla vybrána proto, že operuje na obrovském území, vyznačuje se vysokou mírou standardizace procesů a neexistují zde žádné jazykové ani daňové bariéry. Mezinárodní poštovní unie, založená ve Švýcarsku v roce 1874 za účelem vytvoření jednotného poštovního prostoru pro zasílání dopisů, má v úmyslu nový systém po jeho implementaci v Brazílii nasadit ve všech 192 členských státech.