Evropští uživatelé RFID za podpory globální standardizační organizace GS1 usilují o přístup do pásma 915-921 MHz.
Standard GS1 EPC "Gen2" RFID je založen na dostupnosti spektra pro pásma s vysokou frekvencí (UHF). V Evropě je to momentálně pásmo 865-868 MHz, zatímco ostatní oblasti světa již využívají pásma kolem 915 MHz, pro které bylo množství RFID tagů navrženo a dosahuje v něm tak maximálního výkonu.


4G vs. RFID

Evropská komunita RFID, podporovaná společností GS1, spolupracuje od roku 2012 s příslušnými orgány, aby mohla využívat pásmo 915-921 MHz. V důsledku toho byla v roce 2015 zveřejněna nová verze harmonizované evropské normy (ETSI EN 302 208), která již byla implementována ve více než deseti evropských zemích.
Evropský železniční průmysl však nedávno požádal, aby byla tato pásma zmrazena do roku 2019, kdy bude účastníky železniční dopravy rozhodnuto, zda použijí pásmo 918-921 MHz pro modernizaci svého současného komunikačního systému 2G na systém 4G. S ohledem na potenciálně rušivý dopad této žádosti na rozvoj RFID technologie v Evropě uspořádala Evropská komise 19. června v Bruselu workshop, aby byly zváženy možné kompromisy.


Stanovisko Evropské komise

Evropská komunita RFID, zastoupená GS1, RFID Aliancí RAIN, AIM Europe a CNRFID (Centre National RFID, Francie), vydala v červenci společné stanovisko ujišťující Evropskou komisi o její silné podpoře harmonizace spektra v celé Evropě a vyzývající, aby nedošlo k odkládání přijetí UHF RFID v Evropě.
V důsledku prvního kola diskuze navrhla komise přinejmenším dočasně rezervovat pásmo 919,6-921 MHz pro mobilní komunikační aplikace pro odvětví železniční dopravy, dokud toto odvětví nedokončí svůj výzkum, to znamená do roku 2019. Komise zároveň požádala zúčastněné strany (RFID, internet věcí a železniční doprava), aby poskytly názor k proveditelnosti a dopadu provozu v omezených pásmech. RFID komunita ve své odpovědi vyzvala komisi, aby co nejdříve přidělila zbývající 915-919,6 MHz pro aplikace RFID a IoT (internet věcí), a zároveň zdůraznila nutnost dosažení kompromisu s ministerstvy obrany jednotlivých států, která primárně používají pásmo 915-918 MHz. Stanovisko zaslané Evropské komisi je k dispozici zde.
Jelikož se zdá, že otázka slučitelnosti aplikací RFID a IoT s vojenskými aplikacemi byla komisí značně podceněna, plánuje RFID komunita v příštích měsících zahájit intenzivní komunikaci s komisí za účelem ochrany a urychlení procesu harmonizace a zapojení ministerstev obrany do tohoto vyjednávání.