Testování UHF RFID v logistice automotive

Testování UHF RFID v logistice automotive
12. prosince 2014  • 
GS1 Czech Republic se podílí na přípravě a testování standardního řešení automatické identifikace a sběru dat na bázi EPC/RFID v prostředí automotive. Čtyřletý projekt probíhá v rámci mezinárodního programu pro aplikovaný výzkum EUREKA.

RFID ve výrobě nárazníků

7. srpna 2014  • 
Německý dodavatel pro automobilový průmysl Rehau využívá pro kontrolu výrobních procesů RFID již v osmi továrnách po celém světě. Díky technologii radiofrekvenční identifikace má společnost jistotu, že vyrábí přesně podle objednávek.

TECO integruje EPC/RFID do klimatizací

20. května 2014  • 
Systém na bázi radiofrekvenční identifikace kontroluje tok komponent při výrobě a pohyb hotových výrobků v dodavatelském řetězci. A nejen to – umí také shromažďovat provozní data spotřebičů instalovaných uživateli.

RFID a správa „nožového parku“

3. září 2013  • 
Zpracovatelé masa zavádějí řešení německého dodavatele na bázi technologie radiofrekvenční identifikace pro sledování nástrojů a pracovníků. Cíle: zamezení ztrát pracovních pomůcek, snížení rizika poranění nenaostřenými noži a zabránění kontaminace masných výrobků nevyčištěnými nástroji.

Ze semináře RFID v automotive

5. dubna 2012  • 
Mezinárodní laboratoř ILAB – RFID při VŠB – TU Ostrava slaví třetí výročí od svého založení. Za krátkou existenci se etablovala jako přední nezávislé výzkumné pracoviště v oblasti radiofrekvenční identifikace i jako organizátor specializovaných odborných akcí. Tou poslední byl RFID Automotive seminář konaný 28. března.

RFID a RTLS v závodech Volkswagen

19. února 2012  • 
Nově implementovaná řešení na bázi RFID přinesla významná zvýšení efektivity výrobních procesů v továrnách koncernu VW v Německu a na Slovensku. RFID resp. RTLS systémy zefektivňují toky materiálu ve výrobě karosářských dílů i ve finálních fázích kompletace automobilů.

Rychlost a přesnost inventarizace nábytku s RFID

9. srpna 2011  • 
Finský výrobce kancelářského nábytku Martela (zal. 1945) implementoval systém, který zvyšuje rychlost a přesnost inventarizace vybavení kanceláří firem. Projekt využívá RFID tagy připevněné k nábytku.

ILAB RFID: Dva roky dynamického rozvoje

21. června 2011  • 
Mezinárodní RFID laboratoř při Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava v dubnu oslavila druhé narozeniny. ILAB RFID za krátkou dobu činnosti dosáhla pozoruhodných výsledků. Ve spolupráci se zahraničními instituty (v čele s oddělením Industrial Engineering na Dongguk univerzitě v Soulu), veřejnými a soukromými subjekty realizovala řadu praktických projektů, seminářů a workshopů. Laboratoř s vynikajícím technickým a personálním zázemím se stala motorem aplikovaného komerčního výzkumu v oblasti RFID/EPC v ČR. Nedávno zveřejnila informace o aktuálních projektech.

Ohlédnutí za RFID in Europe – RFID Future

16. května 2011  • 
Poslední březnové dny patřily mezinárodní konferenci a výstavě RFID in Europe – RFID Future. Evropskou událost roku v oblasti radiofrekvenční identifikace zaštítila Evropská komise skrze projekt RACE. Součástí programu byla konference RFID Future. Na konferenci participovalo více než 100 subjektů sdružených v projektu RACE network RFID. Velké pozornosti se těšily ukázky nových technologií stejně jako prezentace využití RFID praxi.