Nově implementovaná řešení na bázi RFID přinesla významná zvýšení efektivity výrobních procesů v továrnách koncernu VW v Německu a na Slovensku. RFID resp. RTLS systémy zefektivňují toky materiálu ve výrobě karosářských dílů i ve finálních fázích kompletace automobilů.

RFID technologie ve spojení se systémy lokalizace objektů a personálu v reálném čase se stávají významným trendem v automobilovém průmyslu. V Evropě tyto systémy s úspěchem využívá největší světová automobilka Volkswagen. Pomocí RTLS lokalizuje rozpracovaná vozidla v rozsáhlém výrobním komplexu VW v Bratislavě a optimalizuje jejich pohyb; podobý systém využívá i na opačném konci výrobního procesu – v lisovnách karosářských dílů.

Společnost IDENTEC SOLUTIONS implementovala inovativní systém lokalizace objektů v reálném čase (RTLS), který automaticky sleduje pohyb automobilů v různých fázích rozpracovanosti ve výrobním závodu Volkswagen v Bratislavě. Řešení SensorSMART sleduje vozidla v reálném čase, což představuje významný kvalitativní posun v identifikaci. Díky tomu je pohyb vozidel v závěrečných fázích výroby až po jejich dokončení efektivnější.

Výsledky implementace: plná kontrola využití zdrojů, zvýšení propustnosti vozidel na konci výroby

Systém RTLS umožňuje efektivnější nasazení technologické infrastruktury a personálu a lepší koordinaci a využití zdrojů v end-to-end výrobním procesu v závodu Volkswagen. Díky rozsáhlému komunikačnímu dosahu platforma SensorSMART poskytuje podporu procesům na celé ploše závodu, která činí více než 1 750 000 m². Nový systém automatické identifikace ve srovnání s předchozím řešením na bázi čárových kódů, které vyžadovalo ruční skenování na velmi krátkou vzdálenost, přinesl podstatné zkrácení času a snížení nákladů na identifikaci.

„Výhody nového lokalizačního systému užívaného v Bratislavě jsou zřejmé,“ řekl Jens Wieland, ředitel managementu procesů a technologií společnosti Volkswagen Slovakia. „Řešení umožňuje lepší kontrolu nad cílovou oblastí v našem výrobním procesu, zejména tím, že odstraňuje zbytečné vyhledávání vozidel. Systém nám rovněž umožňuje plnou kontrolu využití všech zdrojů ve výrobní zóně sledováním nasazení personálu a technologií. Hlavního cíle zvýšení propustnosti vozidel v posledních fázích výroby bylo dosaženo.“

Herbert Hohmann, viceprezident IDENTEC SOLUTIONS pro prodej v Evropě dodává: „RTLS systémy se stávají trendem pro celý automobilový průmysl.“

Každé vozidlo je vybaveno lokalizačním senzorem, opatřeným unikátním identifikačním kódem. Senzory vysílají data o své aktuální pozici. Data lze načítat pomocí ručních čteček nebo čteček umístěných na dálkově ovládaných mobilních jednotkách. Informace o poloze každého vozidla jsou shromažďovány v centrálním informačním systému, kde jsou sdružena s výrobními daty a informacemi o kvalitě. Kombinace těchto dat poskytuje kvalitní informační základnu pro inteligentní plánování a koordinaci všech výrobních kroků v závěrečné fázi po samotné opuštění továrny hotovými automobily.

FID zefektivňuje tok více než 20 000 dílů

Ve svých německých továrnách Volkswagen používá technologii RFID ke sledování zásob velkých ocelových karosářských výlisků pro výrobu vozidel, včetně populárních Passatů.

Specializovaná pracoviště denně dodávají kolem 20 000 dílů. Na počátku výrobního procesu pracovníci zakládají obří svitky ocelového plechu do střihací linky. Nastříhané plechy se zakládají na palety vybavené FID transpondéry. FID tagy poskytují kvalitní data o průběhu výrobního procesu a umožňují dosledovatelnost všech kroků zpět až do fáze zpracování surového materiálu (ocelového plechu). RFID transpondéry od společnosti Lueze electronic chrání speciální plastové kryty, které zabraňují rušení signálu způsobené masivním ocelovým lisovacím zařízením.

Jeřáby vybavené polohovacími systémy dále umožní přesnou detekci horizontálních i vertikálních pozic materiálu v úrovni kolejí jeřábu i regálů.