Zpracovatelé masa zavádějí řešení německého dodavatele na bázi technologie radiofrekvenční identifikace pro sledování nástrojů a pracovníků. Cíle: zamezení ztrát pracovních pomůcek, snížení rizika poranění nenaostřenými noži a zabránění kontaminace masných výrobků nevyčištěnými nástroji.

Každý pracovník provozu, ve kterém probíhá bourání a balení masa, si na počátku směny na pracoviště přináší sadu nástrojů vyžadujících časté pečlivé kontroly. Nože a další nástroje pro zpracování masa je nutné pravidelně brousit a případně měnit jejich opotřebitelné součásti. Pro průmyslové zpracovatele masných výrobků je důležité mít pod kontrolou stav všech pomůcek, což u velkých podniků dosud představovalo značné potíže a platí úměra, že čím větší provoz, tím vyšší riziko selhání lidského faktoru.

RFID čipy identfikují pracovní pomůcky a zaměstnance

Největší ztráty přitom nehrozí tam, kde zaměstnanec nářadí „zapomene vrátit“ a vynese ho mimo podnik, ale paradoxně v případech, kdy ho po skončení práce zanechá na pracovišti. Použité nástroje, které zaměstnanci masokombinátů po skončení směny neodnesou, představují vysoké bezpečnostní riziko: jejich použití bez řádné desinfekce může vést ke znečištění masných výrobků vyráběných následující den a tím i jejich nákladné likvidaci.

Na pomoc v boji s tímto problémem přispěchala německá technologická firma Friedr. Dick se systémem Knifeinspector. RFID čipy instalované do rukojetí nožů a identifikačních odznaků pro personál načítají čtečky umístěné u vchodů a východů pracovních zón (popř. v brusírnách a v desinfekčních stanovištích) což umožňuje evidovat pohyb nástrojů přiřazených konkrétním dělníkům.

Systém kontroluje údržbu a čištění nástrojů

Na přípravě softwaru se podílela společnost Enso Detego. Díky systému Knifeinspector mají producenti masných výrobků možnost přesné kontroly, který zaměstnanec pracoval s konkrétní sadou nástrojů, zda je všechny na konci směny vrátil na své místo a zda je byly nástroje vydesinfikovány a nabroušeny.

„Obracela se na nás spousta firem s požadavkem na jednoduché řešení, které by umožnilo přiřazovat pracovní nástroje zaměstnancům,“ vysvětluje ředitel marketingu společnosti Friedr. Dick Steffan Uebelle. „Klienti dále požadovali, aby systém mohl ověřovat, zda byly pracovní nástroje vráceny do úschovny a prošly procedurou broušení a čištění.“

Směna začíná u RFID čtečky

Na první pohled snad marginální záležitost je přitom v daném průmyslu kritickým problémem. Tupá či poškozená ostří mohou způsobit zranění operátorů a nástroje, které zaměstnanci proti předpisům zanechají na pracovišti do druhého dne, se mohou stát zdrojem mikrobiologického znečištění vedoucího až k významným finančním ztrátám. Neméně důležitým problémem také představují ztráty nářadí.

Ve firmách, kde byl implementován systém Knifeinspector, jsou výše zmíněné potíže minulostí. Směna pracovníka začíná ve výdejně nástrojů. Zaměstnanec zde obdrží speciální koš se sadou pracovních pomůcek označených RFID tagy. Přiblíží jej spolu se svým identifikačním znáčkem s čipem ke statické RFID čtečce. Systém registruje každou jednotku a potvrzuje status. V případě jakékoli chyby (např. pokud se v koši nachází nesprávný nůž) se rozezní akustické varování a zpráva o nestandardní situaci se objeví na displeji počítače. Na odchodu z pracovní zóny dělník opět přináší nástroje k načtení, po té koš pokračuje do čistící zóny – kde mohou být podle přání klienta také instalována RFID čtecí zařízení.