Německý dodavatel pro automobilový průmysl Rehau využívá pro kontrolu výrobních procesů RFID již v osmi továrnách po celém světě. Díky technologii radiofrekvenční identifikace má společnost jistotu, že vyrábí přesně podle objednávek.

Rehau sleduje jednotlivé kroky ve výrobě nárazníků od fáze vstřikování plastů po finální operace. Tím zvyšuje efektivitu produkce, přičemž může snadno identifikovat jakýkoliv problém spojený s konkrétní objednávkou.

Systém sleduje výrobní cyklus každého dílu a zaznamenává dokončení konkrétní operace (vstřikování, lakování, finální úprava). V budoucnu firma plánuje širší využití technologie a současně tlačí na své dodavatele, aby zavedli označování vstupních materiálů před jejich expedicí do montážních závodů odběratele.

Pilot v Feuchtwangenu

Rehau je světovým výrobcem produktů bázi polymerů pro automobilový a ostatní průmysl, výrobu nábytku a sektor stavebnictví. Jedním z klíčových výrobních programů je produkce lakovaných nárazníků pro odvětví automotive. Přibližně před osmi lety začala firma koketovat s RFID: testovala řešení zahrnující pasivní UHF tagy pro sledování pohybu nárazníků v průběhu výrobních procesů v závodu ve městě Feuchtwangen. Zkušební laboratoří se stala montážní linka pro výrobu nárazníků určených BMW. Rehau navrhl řešení, zvolil vhodný HW a vytvořil vlastní SW modul, který integroval do ERP systému.

RFID se osvědčilo. Firma se soustředila na expanzi řešení v rámci továrny, kde probíhal pilot i do ostatních sedmi závodů. V té době se však ukázalo, že nasazená čtecí zařízení byla již zastaralá. Integrovat SW řešení s různorodými RFID systémy by byl problém. Rehau potřebovalo inovativní řešení, které by mohlo být implementováno v rámci celé sítě továren, kompatibilní s různými typy čteček, umožňovalo by předfiltrovat sebraná data a bylo by centrálně řízeno (v souladu se záměrem rozšíření systému do všech továren).

„Proto jsme počátkem roku 2012 zahájili spolupráci s firmou noFilis,“ říká Marcel Munzert, IT manažer oddělení výrobní logistiky společnosti Rehau. „Partner se zavázal dodat RFID hardware a software, služby integrátora a technickou podporu.“

Před nasazením RFID měla společnost pouze nedostatečné prostředky pro sledování polohy výrobku v různých fázích produkce. Pokaždé, když byl polotovar přijat do další pracovní stanice, museli operátoři ověřovat o který typ jde, na jaké stanoviště má být dále vypraven, se zřetelem na požadavky zákazníka. Stávající situace byla dále neudržitelnou: výrobní kapacita činila více než milion kusů ročně a stále rostla, současně se množily požadavky zákazníků na stále větší počet různých výrobních variant.

Využity globálně standardní UHF tagy EPC Gen 2

Společnost instalovala aplikátor etiket zn. Bluhm využívající tiskárny SatoRFID s dekodérem pro automatické generování a aplikaci etiket opatřených pasivními UHF RFID tagy Smartrac standardu EPC Gen 2 zn. Belt s polovodičovými čipy NXP G2iL. Výrobek se označuje etiketami na vnitřní straně.

Realizaci projektu předcházela série simulací načítání a testy proveditelnosti. Hlavními výzvami bylo relativně velké množství dekódovacích bodů a všudypřítomné kovové komponenty, které mohou odrážet UHF signál vysílaný čtečkami. Po úspěšné implementaci řešení využívajícího speciální middleware Rehau systém zavedla do zbývajících závodů.

Tagy jsou kompatibilní s IS odběratelů

Při postupu nárazníku různými výrobními operacemi čtečky dekódují identifikační číslo tagu, které je v informačním systému přidruženo k typu dílu a sériovému číslu přiřazenému konkrétní objednávce. V osmi závodech (Brake, Feuchtwangenu, Ingolstadtu a Moselu v Německu; maďarském Györu, Cullmanu v USA a Port Elisabethu a East Londonu v JAR) je instalováno dohromady 300 stacionárních čteček.

Při každém načtení dochází k automatické aktualizaci statutu v IS výrobce. Řešení dohlíží na předepsaný tok výrobků v průběhu výrobního řetězce a v případě jakýchkoli problémů upozorní obsluhu výstražným hlášením.

Díky RFID má vedení továren okamžitý přehled o každé zpracovávané položce v každé fázi výroby. Snadno může identifikovat místa vzniku případných nedostatků, jako např. poškrábání nárazníku, a problém ve výrobě operativně řešit. Systém zaznamenává údaje o tom, který z konkrétních operátorů ve kterém čase provedl určitou operaci. To mj. managementu pomáhá v případě potřeby organizovat doplňující školení personálu.

Součástí HW infrastruktury jsou také ruční terminály s RFID čtečkami. S jejich pomocí personál identifikuje výrobky produkované mimo běžný výrobní plán a rovněž hotové nárazníky před jejich expedicí odběratelům. Mnozí zákazníci Rehau aktuálně zavádějí RFID systémy ke sledování vlastních výrobních procesů. Tím, že společnost Rehau svoji produkci označuje standardními EPC / RFID tagy, zákazníkům umožňuje integrovat jejich identifikaci do vlastních informačních systémů pro řízení skladového hospodářství a výrobu.