Systém na bázi radiofrekvenční identifikace kontroluje tok komponent při výrobě a pohyb hotových výrobků v dodavatelském řetězci. A nejen to – umí také shromažďovat provozní data spotřebičů instalovaných uživateli.

Divize domácích spotřebičů tchajwanské skupiny TECO (3. největší světový výrobce elektromotorů) začala instalovat pasivní UHF RFID tagy do klimatizačních jednotek vyráběných v závodě v Tchaj-wanu. Zahájení projektu předcházel dvouletý pilot, v němž bylo sledováno 600 označených klimatizačních jednotek během jejich životního cyklu od montáže přes distribuci až po nákup spotřebitele. RFID tagy nyní budou nasazeny do všech 200 000 klimatizací, které firma ročně vyrobí. Technologie výrobci umožňuje sledovat montážní proces každé jednotky během jejího pohybu mezi jednotlivými pracovišti. Dále zajišťuje plnou viditelnost v rámci dodavatelského řetězce na úrovni distribučního centra a logistických toků do prodejen; kromě toho umožňuje sběr údajů souvisejících s provozem každé jednotky po jejím zakoupení koncovým zákazníkem.

Tag slouží jako černá skříňka

Vestavěné EPC Gen 2 RFID tagy, navržené speciálně pro tuto aplikaci, slouží zákazníkům jako spolehlivý důkaz, že zakoupené značkové zařízení skutečně pochází z továrny TECO a není padělkem. Každý tag funguje rovněž jako „černá skříňka“ pro záznam poruch během provozu klimatizační jednotky a zasílání speciálních provozních kódů pracovníkům údržby. Data z tagu technici načítají pomocí EPC UHF RFID čteček; zjišťují tak konkrétní defekty před tím, než zařízení rozmontují. Řešení poskytla technologická firma EPC Solutions Taiwan ve spolupráci s tchajwanskou neziskovou asociací Industrial Technology Research Institute (ITRI). ITRI ​​se podílel na vývoji antény tagu a SW pro sběr a ukládání provozních dat.

“Prvním krokem bylo nalezení optimálního způsobu implantace RFID tagu uvnitř klimatizační jednotky,“ vysvětluje říká T. H. Liu, prezident společnosti EPC Solutions. Vzhledem k riziku poškození tagu během výroby klimatizace EPC Solutions musel navrhnout tag s tištěnou anténou, který by bylo možné instalovat do řídicí desky klimatizačního zařízení. Výsledkem je tag obsahující čipEM Microelectronic EM4325, schopný komunikovat s mikrokontrolérem klimatizačního zařízení pomocí rozhraní Serial Peripheral Interface (SPI).

Pro danou aplikaci byl vyvinut speciální odolný tag

V továrně TECO bylo instalováno šest stacionárních RFID čteček zn. Alien Technology ALR – 9900; rozmístěny byly na různých pracovištích, kde probíhá montáž klimatizací nebo jejich kontrola. Na počátku výrobní linky je do tagu nejprve zapsána informace o klimatizační jednotce, ke které je připojen. V každé montážní stanici se tag načítá, jeho unikátní identifikační číslo je přeneseno do databáze společnosti. Software kombinuje identifikační číslo tagu s číslem pracoviště, datem a časem výroby a poté předá tato data IS.

Stálý přehled o stavu zásob v reálném čase

V továrně TECO bylo instalováno šest stacionárních RFID čteček zn. Alien Technology ALR – 9900; rozmístěny byly na různých pracovištích, kde probíhá montáž klimatizací nebo jejich kontrola. Na počátku výrobní linky je do tagu nejprve zapsána informace o klimatizační jednotce, ke které je připojen. V každé montážní stanici se tag načítá, jeho unikátní identifikační číslo je přeneseno do databáze společnosti. Software kombinuje identifikační číslo tagu s číslem pracoviště, datem a časem výroby a poté předá tato data IS.

Zaměstnanec kontrolního pracoviště nosí průkaz opatřený pasivním RFID tagem EPC Gen 2 se zakódovaným jedinečným sériovým číslem. Po skončení kontroly kvality hotového výrobku naskenuje tag. SW vytvoří stálý záznam obsahující identifikační číslo pracovníka a zapíše jej do tagu a do databáze. Tag je opakovaně načítán pro účely sledování zásob a také během balení výrobku do kartónové krabice. Stacionární čtečka je rovněž nainstalována na rampě v expediční zóně skladu, kde dekóduje tag vypravovaných objednávek. Ke kontrole zásob zboží v distribučním centru a ve skladech obchodů pracovníci společnosti TECO používají ruční terminály ALR - 9000 Alien ALH – 9000.