Testování UHF RFID v logistice automotive
GS1 Czech Republic se podílí na přípravě a testování standardního řešení automatické identifikace a sběru dat na bázi EPC/RFID v prostředí automotive. Čtyřletý projekt probíhá v rámci mezinárodního programu pro aplikovaný výzkum EUREKA.

Sdružení GS1 Czech Republic se stalo jedním z řešitelů klastrového projektu EUREKA, který má pomoci zvýšit provozní efektivitu dodávek pro automobilový průmysl s využitím radiofrekvenční identifikace ve standardu EPC. Součástí zadání je návrh a testování vhodného hardwaru, softwaru a metodických postupů jejich implementace do provozu montážního závodu. Mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu je podpořena účastí čtyř vědecko-výzkumných subjektů (VŠB-TU Ostrava, ČVUT v Praze, Žilinská univerzita a Dongguk University v Soulu).

Řešitelé si stanovili za cíl zjednodušení logistiky zásobovacího řetězce a navazující snížení zátěže životního prostředí. Vytvoření a implementace navrhovaného systému je předpokladem výrazného snížení nákladů spojených s výrobou a logistikou, minimalizace skladových zásob, zefektivnění zásobování, snazší dohledatelnosti jednotlivých komponent a ochrany proti plagiátorství. Součástí řešení je i řada odborných seminářů, na nichž bude projekt představen veřejnosti.

RFID technologie umožňující automatickou identifikaci vede ke zvýšení efektivity výrobních i logistických procesů. Aplikace jsou založeny na označení výrobku/komponenty identifikátorem (tagem), čtení uložené informace v libovolném místě výrobního procesu, zpracování a filtraci informace a následné distribuci do vyšší vrstvy informačního systému (EPCIS). 

Program EUREKA v praxi

Tento rok proběhly velmi úspěšné testy RFID technologie v automobilovém závodě. Na začátku testování byly instalovány RFID brány, které snímaly vyskladnění zboží ze skladu na kamion. RFID UHF tagy byly umístěny nejenom na přepravní boxy, ale také na palety. Na obrázku můžeme vidět bránu, která byla po-stavena před místo vyskladnění, a ukázku čtení RFID tagů v softwaru Impinj.
Testy proběhly ve třech závodech v České republice, SR a v Polsku (šlo o dodavatele firmy Hyundai Mobis Czech: YURA Corporation Czech, Daedong Poland Sp. z o.o., Mobis Slovakia).

V případě, že nebyly RFID tagy v přímém kontaktu s kovem, byly výrobky i obaly stoprocentně načteny. Podmínkou zadání bylo využít levné tagy. Samozřejmě je možné použít speciální tagy na kov, jsou ovšem několikanásobně dražší. Řešitelům projektu se podařilo vytvořit robustní 100% funkční koncept při dodržení podmínky aplikovat nejekonomičtější variantu RFID tagů.

Letošek byl druhým rokem projektu EUREKA. Úkol dané etapy byl splněn: řešitelé zahájili kustomizaci platformy EPCIS pro konkrétní potřeby evropského trhu. Tak byly dokončeny analytické a vývojové fáze pro období 2013/2014.

V roce 2015 má být v návaznosti na předchozí etapy dokončena certifikovaná metodika, zavedení poloprovozu v laboratorních podmínkách, a dále přizpůsobení pro poloprovoz v reálné firmě. Vývoj platformy pro využití v řízení logistického toku materiálů v automobilovém průmyslu má vést k zajištění viditelnosti a vysledovatelnosti označených položek v rámci zásobovacího/výrobního řetězce. Poté nastoupí závěrečná implementační fáze plánována na 12 měsíců. Za GS1 Czech Republic testování provádí Petra Fuchsíková, produktová manažerka EPC/RFID a vedoucí pracovnice EPC/RFID centra v Praze.

„Projekt EUREKA AUTOEPCIS je cílen do oblasti automobilové logistiky. Díky RFID technologii umožní vidět všem článkům logistického řetězce do,kuchyně‘ všech subdodavatelů. To může přinést výrazné úspory finanční, časové i ekologické, protože výsledkem by mohl být výrazný pokles počtu kamionů, které jezdí mezi subdodavateli a montážními závody. Pokud se povede přesvědčit hlavní aktéry o přínosech RFID, může to vyvolat lavinový efekt ne nepodobný tomu, jako když řetězec Makro před 15 lety zavedl povinné značení palet logistickými etiketami. Najednou byly všude a stejně tak to může být v relativně krátké budoucnosti i s RFID technologií v logistickém řetězci. Proto vkládáme do projektu EUREKA velké naděje.“
— Jakub Unucka, výkonný ředitel, Gaben