Mezinárodní laboratoř ILAB – RFID při VŠB – TU Ostrava slaví třetí výročí od svého založení. Za krátkou existenci se etablovala jako přední nezávislé výzkumné pracoviště v oblasti radiofrekvenční identifikace i jako organizátor specializovaných odborných akcí. Tou poslední byl RFID Automotive seminář konaný 28. března.

RFID Automotive seminář pořádaly Mezinárodní RFID laboratoř ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem, sdružujícím 54 firem a institucí, a s podporou sdružení GS1 Czech Republic.

Seminář byl věnovaný problematice využívání systémů automatické identifikace pro zvýšení efektivity dodavatelského řetězce s důrazem na technologie radiofrekvenční identifikace a jejich využití specificky v automobilovém průmyslu.

Úvodní slovo pronesl Pavel Juříček, generální ředitel Brano Group: „Jako,starý vývojář cítím u každého produktu potřebu aspoň jednou za rok posunout se o určitý stupeň dál. Stejně tak i nutnost neustále vyvíjet procesy. Silný potenciál pro budoucí vývoj vnímám v RFID.“ Pavel Juříček poté referoval o pilotním projektu identifikace nástrojů s cílem zefektivnění správy majetku a vylepšení managementu údržby technologií.

Moderování workshopu se ujala Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic. Jako první uvedla prezentaci Filipa Beneše (ILAB – RFID) o aktivitách laboratoře. Přednáška popisovala výzkumnou a ověřovací činnost v laboratoři i v terénu u zadavatelů různých projektů, vybavení laboratoře i SW zázemí pracoviště.

Do provozu společnosti Visteon – Autopal posluchače virtuálně přenesl Mojmír Šimíček. Společnost v pilotním projektu nasadila RFID systém monitoringu provozu vstřikovacích forem. Řešení umožňuje přesnou kontrolu zařízení, plánování cyklů údržby a jejich dodržování, evidenci poruch a přesnou dokumentaci životnosti zařízení. Technicky komplikovaná implementace pomohla splnit přísné podmínky auditu zákazníků, jako je např. automobilka PSA Peugeot Citroën.

Účastníci si prohlédli Mezinárodní laboratoř ILAB RFID

Výzkumný pracovník ILAB RFID Jiří Švub představil přednosti systému elektronického kanbanu s RFID, aplikovaného jak na intralogistický hardware (přepravky, dynamické regály), tak i přímo na součástky. Elektronický kanban s RFID přestavuje nejpokročilejší koncept na bázi systému klasického kanbanu (z japonštiny: cedule, štítek), resp. elektronického kanbanu, který je základem většiny systémů štíhlé výroby, jež se nejdříve prosadily v automotive.

Jakub Unucka ze společnosti GABEN, která je hlavním technologickým partnerem laboratoře, porovnával vlastnosti HF a UHF technologií a jejich vhodnost pro aplikace na přepravkách v automotive výrobě. Možnostmi automatické identifikace v logistických službách se zabýval Juraj Vaculík z Univerzity Žilina.

Po přestávce byl ustaven telemost do centrály GS1 Německo. Zástupce druhé největší pobočky globální organizace GS1 Daniel Dünnebacke se věnoval celosvětovým RFID/EPC standardům pro automotive a představil případové studie z automobilek Daimler, BMW a Opel.

Petr Šmidlík (Yusen Logistics) referoval o využívání RFID v logistické podpoře automotive průmyslu i logistice hotových automobilů, po zemi i po moři. Skupina NYK Logistics vyvíjí RFID aplikace od roku 1999, v roce 2005 se jako člen pracovní skupiny podílela na přípravě standardů EPCglobal. Dnes provozuje evaluační laboratoře RFID v Japonsku i v ČR.

Tématem poslední části, kterou vedl Petr Bradáč (NFCengine), byl potenciál NFC technologií (Nier Field Communication; známé především v oblasti platebních aplikací mobilních telefonů) v automotive průmyslu. Program uzavřela panelová diskuse a prohlídka Mezinárodní laboratoře ILAB RFID.

Foto:

1) Ředitel ILAB - RFID Vladimír Kebo (vpravo) předává Miroslavu Pípalovi, jednateli společnosti Barco Rámcovou smlouvu o spolupráci s laboratoří na základě partnerského programu.

2) Smlouva o spolupráci s laboratoří byla uzavřena rovněž s Petrem Bradáčem, ředitelem rozvoje a inovací společnosti NFCengine.