Denverská společnost LeafTrack vyvinula systém monitoringu rostlin pro státem certifikované farmy dodávající léčivé konopí do amerických lékáren. Řešení na bázi RFID pomáhá garantovat kvalitu léčivky vyžadovanou státem.

Producenti léčivého konopí ve státě Colorado využívají RFID systém implementovaný společností LeafTrack, který dohlíží na růst léčivých bylin. Systém zároveň pomáhá dodržovat přísné státní normy týkající se výroby léčiva. Stěžejním požadavkem federálních úřadů je tracking produktu, od okamžiku vysetí rostliny až po výdej léčiva pacientovi.

Systém, který v pilotních projektech implementovalo kolem dvaceti certifikovaných farem, pěstitelům zajišťuje detailní dohled na životní cyklus každé rostliny, sleduje její zdraví a zároveň monitoruje výnos ze sklizně každé rostliny. Dále dohlíží na proces výroby široké škály produktů pro konečného uživatele, od sušené drogy určené k inhalaci přes tinktury po produkty k perorálnímu užívání.

Software LeafTrack poskytuje manažerům farem údaje o každé z tisíců rostlin; přidružená aplikace je určena pacientům a umožňuje jim přes web získat informace o konkrétním produktu, vhodnému k jejich léčbě. Informace ze systému jsou dostupné rovněž americkým vládním agenturám (programy zaměřené na medicínské využití cannabis v současné době běží v 18 státech USA). 

Od logistiky ke trackingu

Společnost Leaf Track vznikla v roce 2010 jako dodavatel logistických služeb pro státem kontrolovaný průmysl léčivého konopí. Logistický servis zahrnuje svoz rostlinného materiálu od certifikovaných pěstitelů a jeho přepravu do speciálních pracovišť, kde probíhá finální proces výroby spotřebitelských jednotek. Ty následně směřují do sítě lékáren organizovaných v rámci federálních programů medicínského využití konopí. Zde si mohou léčiva koupit vybraní pacienti s oprávněním vydaným lékaři.

LeafTrack zajišťuje nejen přepravu suroviny (konopné listy a květy), ale také její identifikaci. Kontejnery se sušenou drogou jsou označovány RFID labely s čárovými kódy, aby bylo možné provádět jejich tracking.

Léčivé konopí se legálně produkuje a prodává v řadě států USA, celý byznys ovšem podléhá přísné státní regulaci. V červenci loňského roku vydal stát Colorado nové předpisy týkající se regulace výroby a distribuce cannabisu. Ty vyžadují plnou dosledovatelnost produktu ve všech fázích výroby od semínek až po pult výdejen léčiv. „Stát Colorado požaduje používání vysokofrekvenčních RFID/EPC tagů Gen 2,“ upřesňuje Julie Postlethwait, mluvčí státního úřadu pro regulaci medicínského využití konopí.

Úřady v Coloradu ve spolupráci se společností Franwell, poskytovatelem track-and-trace řešení, pracují na vývoji systému RFID, a současně zpracovávají příslušnou legislativu. Podle ní bude stát sám vydávat RFID tagy a standardy systémů.

V pilotním projektu označeno 60 tisíc rostlin

Informace o rostlinách státním orgánům pěstitelé tradičně poskytovali v papírové podobě. Stát prováděl pravidelné kontroly produkce farem. Podle nových pravidel musí nejméně 70 % produkce ve skladu distributora pocházet ze stejné farmy, souučasně je požadována plná dohledatelnost produktu. První dva dodavatelé léčivého konopí, kteří nasadili systém LeafTrack, dohromady označili cca 60 000 rostlin (každý cyklus od zasazení semen po sklizeň trvá přibližně čtyři měsíce; obě společnosti dohromady zásobují kolem 10 000 pacientů).

V momentě, kdy je sazenice stará několik týdnů, pracovníci farem zanášejí popis každé rostliny (stav rostliny a datum výsadby) spolu s unikátním identifikačním kódem do informačního systému LeafTrack, aby mohli rostlinu sledovat během celého pěstebního cyklu.

Sazenice jsou označeny plastovým páskem, podobným RFID náramkům využívaným v některých nemocnicích. Pásek je opatřen RFID/EPC tagem Gen 2 od společnosti SK & T Integrace; svrchní část pásku, vyráběného společností Precision Dynamic, je potištěna čárovým kódem (pro subjekty, které nedisponují RFID čtečkami).

Pásek je obtočen kolem větévky každé rostliny. Data z RFID tagu a čárového kódu se načítají a zanášejí do informačního systému pomocí ručního terminálu Intermec CN3 s instalovaným software LeafTrack a vybaveného RFID čtečkou IP30.

Pacienti mohou najít informace o svém léku na webu

„Rostliny, zasazené ve stejnou dobu, jsou v počtu až 99 kusů sdruženy v dávce,“ vysvětluje Reid Hanson, zakladatel společnosti LeafTrack. Cannabis pro medicinské využití se pěstuje ve sklenících a vyžaduje odbornou péči. Nejen že potřebuje hodně tepla a světla, musí být také chráněn před škodlivým hmyzem a plísněmi. Plíseň nebo škůdci se mohou z jediné napadené rostliny rozšířit na ostatní ve skupině 24 hodin. Tím může dojít ke znehodnocení desítek rostlin během velmi krátké doby. Každá rostlina má hodnotu přibližně 500 USD, a tak ztráta byť jediné rostliny může pro farmu znamenat významnou ztrátu. Proto je informační systém nastaven tak, aby v případě zjištění problému u jediné rostliny okamžitě mailem upozornil odpovědného pracovníka.

Rostliny jsou kontrolovány v týdenních intervalech. Během kontroly rostlin spojené s doplňováním vody a živin do hydroponických pěstebních systémů zaměstnanec farmy rychlým scanem celé skupiny rostlin zjišťuje, zda některá nechybí. Pokud ano, displej zahradníkovi nahlásí, které z rostlin nejsou na svém místě. Když pracovník narazí na napadenou nebo chřadnoucí rostlinu, načte její identifikační kód a do systému zadá informaci o problému. Rostlinu vyfotí a data spolu s obrázkem zašle pomocí wifi do systému, který odešle mail odpovědnému manažerovi.

Systém LeafTrack může být vybaven senzory, které detekují změny teplot, výkyvy v intenzitě světla, pH pěstebního substrátu nebo hydroponického media a další faktory, které by mohly mít vliv na zdraví rostlin. V případě překročení stanovené meze u jednoho nebo více parametrů, systém automaticky vyšle varování pracovníkům farmy.

Během sklizně jsou rostlinné části využitelné v medicíně umístěny do kontejneru, na který je poté nalepen RFID tag od firmy SK & T Integration. Identifikační kód každé rostliny je spárován s identifikačním kódem kontejneru v informačním systému.

Kontejnery se zeleným materiálem jsou pak odeslány k dalšímu zpracování na produkty určené k perorálnímu, inhlalačnímu nebo např. vaporizačnímu užívání. Každý výrobek je pak zabalen a opatřen dalším RFID tagem s vytištěným čárovým kódem a identifikačním číslem. Identifikační údaje z obalu jsou poté v počítačovém systému přiřazeny k údajům z kontejneru a pásku ze zpracované rostliny.

Online aplikace společnosti LeafTrack Findmary.com spotřebitelům umožňuje zadat ID číslo vytištěné na RFID štítku z obalu a vyhledat tak informace o produktu. Pacient si tak snadno „přečte“ historii rostliny, stejně jako údaje o obsahu a poměru účinných látek kanabinoidů v produktu i podmínky, v jakých byla rostlina vypěstována (uživatelé jsou obzvláště citliví na používání chemických pesticidů a minerálních hnojiv).