Snad v žádném jiném odvětví není tlak na přesnost identifikace a eliminaci chyb silnější, než ve zdravotnictví a farmacii. To je jeden z hlavních důvodů, proč je spektrum využití RFID v oblasti péče o zdraví velmi široké a neustále roste.

Jednou z klíčových oblastí aplikací systémů radiofrekvenční automatické identifikace je zdravotnictví. RFID tagy slouží k identifikaci pacientů, lékařských nástrojů, farmaceutických produktů, krevních konzerv, ale také např. postelí či ložního prádla (tzv. laundry tagy). Přinášíme několik příkladů aplikací.

Bezpečnější transfuze s RFID

Každá hospitalizace představuje stresující záležitost a představa, že personál nemocnice pacientovi omylem podá transfúzi krve nebo plazmy z nesprávné konzervy, nikomu klid nepřidá.

Celosvětové statistiky jsou neúprosné: i přes veškerou snahu a pečlivost na světě ročně dochází během transfuzí k překvapivě velkému počtu chyb, jejichž následky mohou být fatální.

K identifikaci krevních konzerv a údajů o krevní skupině, dárcích apod. se ve většině zemí využívají čárové kódy. Nově s rozmachem technologie RFID nemocnice přecházejí na mnohem účinnější způsob sledování krevních produktů. A pacienti mají větší klid.

Například nemocnice v Miláně využívá RFID k potvrzení, že konkrétnímu pacientovi bude přidělena správný transfuzní produkt. Krevní vaky jsou označeny RFID tagy kombinovanými se speciálními zámky. Před podáním transfuze sestra načítá tag z krevní konzervy a RFID náramek na pacientově zápěstí. Pokud se neshodují, zámek na krevním vaku se neotevře.

RFID tag s integrovaným teplotním čidlem dále monitoruje a zaznamenává teplotu okolního prostředí, díky čemuž zdravotní personál okamžitě ví, že byl krevní produkt správně uložen.

Čisté ložní prádlo pro každého pacienta: Sledování lůžek s RFID

Každá nemocnice musí být připravena na skokový nárůst pacientů. Obzvláště to platí o úrazových odděleních, která by měla být schopna okamžitě reagovat na zvýšený příjem pacientů v nešťastných případech hromadných nehod.

Přesto některé nemocnice nemají v případě náhlé potřeby vždy všechna lůžka připravena. Díky RFID mohou nyní nemocnice lépe a pružněji řídit organizaci lůžek, přípravu nových míst pro pacienty, zatímco jejich personál má vždy automaticky přehled o tom, zda je to které lůžko v momentě příjmu pacienta vyčištěno.

Systém využívající RFID a speciální software pro management nemocničních míst pracovníky nemocnice automaticky informuje o lůžkách, která je třeba nově zastlat nebo která jsou již připravena k použití pro pacienty. Některá nemocniční zařízení v Německu a ve Švýcarsku šla ve využívání RFID ještě dále: monitorují pohyb postelí, matrací a ložního prádla během celého procesu automatického čištění. Odstraněním manuálních chyb a zrychlením daného procesu systém na bázi RFID přispívá ke snížení nákladů na chod nemocnice a každému pacientovi přináší jistotu, že nemusí čekat na čisté lůžko.

RFID pomáhá raněným přivolat lékařskou pomoc rychleji

RFID také přináší účinnou pomoc na samém počátku péče o pacienta - během zdravotnických záchranných akcí. Díky RFID mohou záchranáři včas upozornit lékaře na počet raněných a druhy úrazů během hromadných operací v terénu. Požární jednotka v Kalifornii aktuálně testuje systém na bázi RFID, který výrazně zkracuje reakční dobu záchranných týmů a pomáhá lékařům připravit se na mimořádný nápor pacientů po hromadných dopravních nehodách či přírodních katastrofách.

K identifikaci a sledování pohybu raněných během záchranných operací kalifornským záchranářům doposud pomáhala pouze tužka a papír. To s sebou neslo riziko chyb.

Namísto spoléhání se omezené možnosti záznamů na tradiční karty záchranáři mají nyní k dispozici barevně odlišené trhací štítky s RFID tagem. Label nese informace o závažnosti zranění a vyžadované úrovni lékařské péče. Systém je navržen tak, aby mohl sledovat pacienty v reálném čase během jejich přesunu z místa nehody do nemocnice. Automatická identifikace může zachránit život tím, že se urychlí proces záchrany. Záchranářům současně umožňuje informovat příbuzné o tom, kde se nacházejí jejich blízcí.