Růst trhu RFID ve zdravotnictví a farmacii
Podle studie americké společnosti Global Industry Analysts, světového lídra v oblasti průzkumu trhů, velikost globálního trhu s RFID ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu v roce 2018 dosáhne 1,7 mld. dolarů.

Mezi hlavní faktory růstu celosvětového trhu RFID v oblasti zdravotnictví a farmacie autoři výzkumu řadí stále širší spektrum funkcí, které RFID oproti konvenčním technologiím nabízí a sílící boj s padělky léčiv a s přelepováním obalů léčivých přípravků po jejich exspiraci.

Penetrace RFID ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu za svoji dynamiku vděčí poptávce po systémech RTLS (real-time-location) a jejich využití v monitorování pacientů, personálu nemocnic a nemocničního vybavení spojeného s rostoucími nároky na bezpečnost a efektivitu poskytování zdravotní péče.

Označování léků na úrovni položky se osvědčuje jako účinný prostředek proti padělání léčiv. Farmaceutickým společnostem současně umožňuje bezproblémové stažení vybraných šarží. Pomocí RFID je dále možné vést záznamy o užívaní léku pacientem.

Růst trhu je podporován sílícím pronikáním technologie RFID v zemích, jako jsou USA a Jižní Korea, a všeobecným tlakem na minimalizování provozních ztrát.