Technologie radiofrekvenční identifikace

Radiofrekvenční identifikace je technologie disponující množstvím vlastností, které umožňují bezkontaktní, rychlejší a podrobnější rozpoznávání objektů pohybujících se v logistickém řetězci.

Informace o objektech jsou prostřednictvím sítě EPCglobal Network dostupné v reálném čase všem autorizovaným partnerům, kteří se na konkrétní obchodní transakci podílejí. EPC, elektronický kód produktu, je globální standard, díky kterému lze technologii RFID v logistických řetězcích aplikovat.

Technologie RFID (Radio-frequency Identification) radiofrekvenční identifikace existuje již několik desítek let a je velmi dobře známá například z oblasti logistiky. Základním principem této technologie je bezdrátový přenos informací, jejichž nosičem jsou tzv. „RFID tagy“, do čtečky prostřednictvím rádiových vln. Díky technologickému pokroku, který umožnil zlepšení vlastností RFID tagů a snížení jejich ceny, je nyní teoreticky možné pomocí RFID značit široké spektrum položek. V praxi jde nejčastěji o logistické, obchodní nebo i spotřebitelské jednotky, se kterými přichází obvykle do styku více obchodních partnerů. Aby mohli své produkty identifikovat jednodušším a efektivnějším způsobem, byl vytvořen standard pro datový obsah RFID tagu nesoucí název EPC (Electronic Product Code) Elektronický kód produktu. 

Region 1

Evropa (CEPT) Jižní Afrika
869,4 – 869,65 MHz / 0,5 W 869,4 – 869,65 MHz / 0,5 W
865,6 – 867,6 MHz / 2 W 915,2 – 915,4 MHz / 8 W

Region 2

USA, Kanada a Mexiko Střední a jižní Amerika
902 – 928 MHz / 4 W 902 – 928 MHz / 4 W

Region 3

Austrálie Nový Zéland
918 – 926 MHz / 1 W 864 – 868 MHz / 4 W

Japonsko Jižní Korea
950 – 956 MHz / 4 W 910 – 914 MHz / 4 W

Zbytek Asie – Stejný rozsah jako Evropa

Class 5

Stejné jako Class 4 + schopnost komunikace s pasivními tagy

Class 4

Stejné jako Class 3 + aktivní komunikace

Class 3

Stejné jako Class 2 + zdroj energie

Class 2

Zapisování, čtení

Class 1

Jeden zápis, čtení

Class 0

Pouze čtení

sGTIN

sériové globální číslo obchodní položky

sGLN

sériové globální lokalizační číslo

SSCC

sériové číslo logistické jednotky

GRAI

globální identifikátor vratné položky

GDTI

globální identifikátor typu dokumentu

GIAI

globální identifikátor majetku

GSRN

globální relační číslo služeb

Standardizace v RFID

  • RFID tag – mikročip připojený k anténě, který prostřednictvím RF signálu komunikuje se čtečkou.
  • Anténa tagu – definuje radiofrekvenční charakteristiky RFID tagu. 
  • Mikročip - určuje datové a funkční vlastnosti RFID tagu.
  • Úprava – např. zapouzdření předurčuje především mechanické vlastnosti tagu a způsob jeho použití.
  • Čtecí zařízení – umožňuje prostřednictvím rádiových vln vysílaných zabudovanou anténou obousměrnou komunikaci s RFID tagem.

 

 

 

Pasivní RFID

Pasivní tag nemá vlastní zdroj energie. Lze jej číst na střední vzdálenosti, řádově do pěti metrů, je výrazně levnější než aktivní tag. Veškerou přijatou energii využívá k vysílání zpětných informací.

Aktivní RFID

Aktivní tag disponuje vlastním zdrojem energie pro napájení čipu, případně různých typů senzorů a pro odesílání uložených dat. Aktivní tag lze číst na velké vzdálenosti, řádově 10 – 100m, je však výrazně dražší.

Poloaktivní RFID

Poloaktivní (semi-pasivní, semi-aktivní) tag představuje skupinu tagů s vlastním zdrojem energie. Komunikuje stejným způsobem jako pasivní tagy a baterii používá pro napájení mikročipu a případných senzorů integrovaných do tagu. Poskytuje možnost čtení na delší čtecí vzdálenosti než pasivní tagy.

Existují čtyři hlavní pracovní frekvence:

Nízká frekvence

LF (Low Frequency), 125 kHz a 134 kHz, kontaktní čtecí vzdálenosti do 30 cm

Vysoká frekvence

HF (High Frequency), 13,56 MHz, reálné čtecí vzdálenosti do 1 m

Ultra vysoká frekvence

UHF (Ultra High Frequency), od 850 MHz do 950 MHz, čtecí vzdálenosti do 10 metrů

Mikrovlnná frekvence

MW (Microwawe), 2,45 GHz (běžnější), 5,8 GHz nebo 9,6 GHz, možná komunikace s tagem na vzdálenost až několika desítek metrů