Webové stránky RFID–EPC.cz od roku 2007 seznamují laické i odborné čtenáře s děním ve světě RFID. Poslání portálu spočívá v poskytování nezávislých informací o projektech a vývoji na trhu technologií RFID. Otevřená informační platforma vytváří prostor pro sdílení zkušeností a názorů na pilotní projekty, implementace nebo na nové možnosti, které tato technologie přináší.

Publikovat článek může každý bez ohledu na to, zda je zástupem komerčního subjektu, neziskové organizace nebo individuálním návštěvníkem; stačí jen kontaktovat koordinátora projektu. Projekt je nekomerční; jeho smyslem je svobodná výměna informací o technologii EPC/RFID.

Tvůrci webu RFID–EPC.cz vyzývají komunitu uživatelů RFID technologií, dodavatelů systémů na bázi RFID i zástupců akademické sféry: podělte se s ostatními čtenáři o informace o vašich nových produktech, řešeních, zajímavých projektech. Publikujte případové studie, přinášejte zprávy o spolupráci v klastrových projektech.

Informujte o aktuálním dění ve vašich univerzitách, laboratořích, publikujte výstupy projektů a spolupráce s veřejnou a komerční sférou, novinky z kooperace s ostatními laboratořemi a instituty.

Inspirujte se a inspirujte ostatní! Napište nám!